Uitkeringen

De overheid zorgt voor verschillende financiële steunmaatregelen om je te helpen in de behoeften van je kind te voorzien.

Moederschapsuitkering

Tijdens je moederschapsverlof heb je recht op een uitkering die door je ziekenfonds wordt betaald. Als werkneemster ontvang je de eerste 30 dagen 82% van je loon en vanaf de 31ste dag 75%. Voor die bedragen geldt een bovengrens. Dat is een vervangingsinkomen waarop je geen sociale bijdragen betaalt. Wie werkloos is, ontvangt zijn basisuitkering (60% van het begrensd loon), vermeerderd met 19,5% gedurende de eerste 30 dagen en met 15% vanaf de 31ste dag.

Kraamgeld

Deze uitkering wordt door het kinderbijslagfonds betaald. Je kan ze aanvragen vanaf de 6de zwangerschapsmaand en ze kan worden uitbetaald vanaf de 8ste maand. Voor idere kind ontvang je 1.122 € in Vlaanderen.

Geboortepremie

Wat is de geboortepremie?
De geboortepremie of het kraamgeld is een eenmalige premie van +- 400 euro die ouders krijgen bij de geboorte van een kind via hun mutaliteit.

Wie moet de geboortepremie aanvragen?
De aanvraag gebeurt in eerste instantie door de vader. Kan dat niet, dan door de moeder. Als noch de vader, noch de moeder werknemer of zelfstandige is, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst:

  • de partner van de moeder,
  • een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont,
  • een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont, of
  • een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin).

Kinderbijslag

Om kinderbijslag te ontvangen, moet je het officiële geboorteattest indienen bij een kinderbijslagfonds. 

Een universeel basisbedrag

In het nieuwe systeem wordt voor elk kind, ongeacht het statuut van de ouders, een basistoeslag van 163.20 euro per kind toegekend. Dit betekent dat er wordt afgestapt van zowel de rangorde als de leeftijdstoeslag. In het oude systeem stijgt het bedrag per kind naarmate een gezin uit meer kinderen bestaat. (€92,09 per maand voor het 1e kind, €170,39 per maand voor het 2e kind en €254,4 per maand vanaf het 3e kind (Bedragen geldig vanaf  juni 2016). Je ontvangt deze bijslag tot het kind 18 jaar oud is of, onder bepaalde voorwaarden, tot zijn 25ste.

Kinderbijslag en kraamgeld verschilt per regio in België. Meer info vinden jullie op de website www.infino.be

 

Lees ook: 

Geboortepremie aanvragen

Wat als je kindje extra zorgen nodig heeft ?

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages