Vaderschapsverlof

Papa’s die in de privésector werken hebben recht op 10 dagen vaderschapsverlof, waarvan 3 dagen betaald worden door de werkgever en de andere 7 door het ziekenfonds. 

Hebt u recht op vaderschaps- of geboorteverlof?

U kunt een vaderschaps- of geboorteverlof opnemen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet.

  • U hebt een arbeidsovereenkomst.
  • U neemt het verlof op binnen 4 maanden vanaf de bevalling.
  • U hebt een wettelijke afstammingsband met het kind (vader of gehuwde meemoeder) of u bent op het moment van de geboorte gehuwd met de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of u woont op dat moment wettelijk of permanent en affectief samen met die persoon (co-ouder)

U kunt al deze verlofdagen of een deel ervan in één keer of gespreid opnemen.

Voor meer informatie over de opening of uitoefening van het recht op vaderschapsverlof (vader) of het geboorteverlof (co-ouder) kunt u terecht bij de Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Kunt u van uw ziekenfonds uitkeringen krijgen?

Om van uw ziekenfonds een uitkering te krijgen, moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot wachttijd en behoud van recht als om de uitkering voor moederschapsrust te ontvangen.

Wie betaalt uw uitkeringen en hoeveel bedragen ze?

Uw werkgever betaalt een normaal loon voor de eerste 3 werkdagen.

Uw ziekenfonds vergoedt de andere dagen (maximaal 7).

Het bedrag van de uitkering bedraagt 82 % van uw tot de loongrens begrensde brutoloon. Van dit bedrag houdt uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in (11,11 %).

Hoe vraagt u uw uitkeringen voor het vaderschaps- of geboorteverlof aan?

  • Dien een aanvraag in bij uw ziekenfonds.
  • Voeg daarbij een uittreksel van de geboorteakte van het kind (vader of gehuwde meemoeder van het kind).
  • Voeg daarbij andere documenten die uw recht bevestigen, zoals de verklaring op eer, ondertekend door u als co-ouder, die vermeldt dat u, bij gebrek aan een vaststaande afstammingsband langs vaderszijde, de enige persoon bent die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om gebruik te maken van het recht op het geboorteverlof (co-ouder, behalve de gehuwde meemoeder).
  • Vul het luik ‘gerechtigde' in en laat de werkgever het luik ‘werkgever’ invullen van het inlichtingenblad dat het ziekenfonds u bezorgt.

Wanneer ontvangt u uw uitkeringen?

Uw ziekenfonds vergoedt u op het einde van uw vaderschaps- of geboorteverlof.

Ontslagbescherming

Vanaf 30 juli 2011 genieten werknemers die gebruik (willen) maken van hun recht op vaderschapsverlof of geboorteverlof, onder bepaalde voorwaarden van een ontslagbescherming.

 

bron: https://www.inami.fgov.be/nl/

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages