Vaderschapsverlof: waar heb ik recht op?

Vaderschapsverlof: waar heb ik recht op?

Ook als vader of meeouder wil je na de geboorte van je kind graag ten volle genieten van die eerste momenten samen en tijd doorbrengen met je gezin. Daarvoor dient het vaderschapsverlof of geboorteverlof. Maar waar heb je precies recht op? Je leest het hier.

Sinds januari 2021 hebben vaders en meemoeders recht op 15 dagen geboorteverlof. Vanaf 1 januari 2023 wordt dat aantal nog opgetrokken naar 20 dagen. Jammer genoeg is dit niet met terugwerkende kracht, je dan dus geen aanspraak maken op extra dagen voor geboortes voor 1 januari 2021. Het aantal dagen verandert niet als je bevalt van een tweeling of een meerling. Daarvoor krijg je geen extra geboorteverlof.

Vaderschapsverlof voor werknemers

Werknemers mogen dit geboorteverlof opnemen op data naar keuze binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. Je hoeft niet alle verlofdagen in één keer op te nemen, maar je mag ze spreiden over deze 4 maanden.

Tijdens de eerste 3 dagen van het geboorteverlof krijg je je volledige loon uitbetaald door je werkgever. Belangrijk is wel dat je je werkgever dan zo snel mogelijk, idealiter vooraf, op de hoogte brengt van de datum van de bevalling. Je kan gevraagd worden om een uittreksel van de geboorte-akte voor te leggen.

Vanaf dag 3 van het vaderschapsverlof heb je recht op een uitkering via je ziekenfonds. Je ontvangt dan 82% van jouw brutoloon.

Geboorteverlof voor meeouders

Sinds 20 mei 2011 heeft ook de meeouder recht op geboorteverlof. Onder meeouder verstaan we iemand die geen afstammingsband heeft met het pasgeboren kind van de partner. Zo kunnen bijvoorbeeld koppels van hetzelfde geslacht allebei een beroep doen op geboorteverlof. Daarvoor moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • Het kind mag enkel een wettelijke afstammingsband hebben met de biologische moeder. Is er ook een wettelijke afstammingsband met een biologische vader, dan heeft enkel de biologische vader recht op geboorteverlof.
  • De meeouder moet op het moment van de geboorte gehuwd zijn met de biologische ouder of wettelijk samenwonend zijn of minstens 3 jaar onafgebroken samenwonen met de biologische ouder waarbij het kind ingeschreven wordt. Het bewijs van samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister.  
  • De meeouder mag geen bloedverwant zijn van de biologische ouder.

Als je als meeouder het kind adopteert, wordt het opgenomen geboorteverlof in mindering gebracht van het adoptieverlof.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die vader of meeouder worden ook recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Belangrijk hierbij is wel dat je sociale bijdragen voor de 2 kwartalen voorafgaand aan de geboorte correct en tijdig betaald werden. Als je vrijgesteld werd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) vervalt deze voorwaarde. Voor zelfstandigen in bijberoep geldt deze regeling niet.

Zelfstandigen hebben sinds 1 januari 2021 recht op 15 volledige dagen of 30 halve dagen vaderschapsverlof. Vanaf 2023 wordt ook dit aantal opgetrokken naar 20 volledige of 40 halve dagen. Je mag deze ook zelf kiezen binnen de periode van 4 maanden na de bevalling. Je mag ook afwisselen tussen volledige of halve dagen. Je aanvraag doe je bij jouw sociaal verzekeringsfonds, ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

Kan je je bedrijf zo lang niet in de steek laten? Dan kan je ook kiezen voor maximaal 8 volledige of 16 halve dagen en een bijkomende uitkering in de vorm van dienstencheques. Die kan je dan gebruiken voor huishoudelijke hulp.

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages