Hoe moet ik een geboorte aangeven?

geboorte aangeven

De geboorte van je kind is een prachtig en emotioneel moment. Je verwelkomt een nieuw mensje in de wereld. Niet alleen wil je dat aan iedereen laten weten, je moet je kind ook officieel aangeven. Maar hoe doe je dat nu precies? Je leest het hier.

Een geboorteaangifte is de officiële registratie van de geboorte van je baby bij de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van je kind. De ambtenaren brengen vervolgens het gemeentebestuur van je woonplaats op de hoogte. Een geboorte aangeven is steeds gratis.

Deze registratie moet altijd ten laatste 15 kalenderdagen na de bevalling in orde gebracht worden. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, krijg je nog extra tijd tot de eerstvolgende werkdag. Ook als het kindje doodgeboren wordt, moet je je baby aanmelden bij de burgerlijke stand.

Een geboorte aangeven in de kraamkliniek

In sommige gemeenten kan je ook een geboorteaangifte doen in de kraamkliniek zelf. Dat doe je op dezelfde manier als bij de burgerlijke stand en onder dezelfde voorwaarden. Je ontvangt dan ook een authentieke geboorteakte omdat zowel de kraamkliniek als de gemeentelijke diensten met hetzelfde informaticasysteem werken. Zo kan je dus ook geen dubbele geboorteaangifte doen.

Wat heb je nodig om een geboorte aan te geven?

De geboorte aangeven kan zowel door de moeder als door de vader of mee-ouder of beiden. Toch zijn er enkele voorwaarden aan verbonden afhankelijk van jullie situatie:

 1. De vader of mee-ouder is gehuwd met de moeder
  In dat geval kan de vader of mee-ouder de geboorte alleen aangeven. Je hebt daarvoor de identiteitskaart van vader en moeder nodig, het geboorteattest van jullie baby, de verklaring “vaststelling van de geboorte” en jullie trouwboekje.
 2. De vader/mee-ouder heeft het kind erkend voor de geboorte
  De vader of mee-ouder kan het kind erkennen bij de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand vanaf de zesde maand van de zwangerschap. Neem daarbij ook een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum mee. Dan kan de vader of mee-ouder de geboorte aangeven met de identiteitskaart van vader en moeder, het geboorte-attest van de baby, de verklaring “vaststelling van de geboorte” en een afschrift van de erkenningsakte.
 3. De vader/mee-ouder heeft het kind nog niet erkend voor de geboorte
  Als de vader of meemoeder het kind nog niet erkend heeft voor de geboorte, kunnen jullie dat nog in orde brengen op het moment dat je de geboorte gaat aangeven. Maar dan moet de moeder ook aanwezig zijn.

Geef de officiële naam van je kind op

Het moment waarop je de geboorte van je kind gaat aangeven, leg je ook zijn of haar officiële naam vast. Volgens het Belgisch recht is de keuze van de voornaam of voornamen vrij, al zijn er een aantal beperkingen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de voornaam bijvoorbeeld weigeren in volgende gevallen:

 1. Hij is verwarrend.
 2. De voornaam kan het kind schaden, bijvoorbeeld een absurde of aanstootgevende naam.
 3. Hij kan schade toebrengen aan derden.

Daarnaast heb je ook bij de familienaam keuzemogelijkheden. Je kan kiezen tussen de familienaam van de vader, de familienaam van de moeder of een combinatie van beide namen in een volgorde naar keuze. Er is echter een beperking als je samen al een meerderjarig kind hebt. Alle gemeenschappelijke kinderen moeten namelijk dezelfde familienaam dragen. Je kan ook enkel de familienaam van je minderjarige kinderen aanpassen. Als jullie er samen niet uitraken, krijgt het kind de familienamen van beide ouders in alfabetische volgorde.

Keuze van de familienaam wordt vastgelegd in de gemeente waar het eerste gemeenschappelijke kind geboren is. Dan moeten beide ouders een verklaring van naamkeuze ondertekenen en indienen bij de dienst Burgerlijke Stand. Jullie keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die later nog geboren zouden geboren en is onherroepelijk.

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages