Moederschapsverlof

Je hebt recht op 15 weken moederschapsverlof (17 weken in geval van een meerling). 

Je ziekenfonds heeft een formulier om de aangifte te doen. Je moet de verwachte bevallingsdatum invullen en het formulier vervolgens naar je ziekenfonds opsturen.

Dit verlof is opgesplitst in voorbevallingsrust en nabevallingsrust.

  • De voorbevallingsrust mag maximum 6 weken duren (de laatste week voor de bevalling is verplicht). Bij een meerlingzwangerschap heb je recht op 8 weken vóór de bevallingsdatum, waarvan 1 week verplicht. Opgelet: ziektedagen die je opneemt tijdens die periode worden gelijkgesteld met voorbevallingsrust.
     
  • De nabevallingsrust duurt verplicht 9 weken. Bij een meerlinggeboorte wordt dat met 2 weken verlengd. Vele jonge moeders kiezen om de niet opgenomen dagen van hun voorbevallingsrust (maximum 5 weken of 7 weken in geval van een meerling) toe te voegen aan hun 9 weken verplichte nabevallingsrust om meer tijd bij hun pasgeborene door te brengen. Moet je kindje in de eerste 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis worden opgenomen, dan is een verlenging van de nabevallingsrust mogelijk, met maximaal 24 weken.

    Om dat te verkrijgen moet je aan je werkgever en je ziekenfonds een verklaring van het ziekenhuis afgeven met vermelding van de duur van de ziekenhuisopname. Tijdens die periode kan je een moederschapsuitkering krijgen.

Wat als je pasgeborene opgenomen wordt in het ziekenhuis?

De postnatale vakantie kan verlengd worden in gevan van hospitalisatie van je pasgeborene na de eerste 7 dagen van zijn leven. Deze verlenging mag niet langer bedragen dan 24 weken. Om deze verlenging te krijgen, moet je een attest van het ziekenhuis, met daarop een specifieke vermelding van de duur van de opname, aan zowel je werkgever als je mutualiteit afgeven. Tijdens deze periode heb je recht op je zwangerschapsvergoeding

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages