Ouderschapsverlof

Hiervoor moeten wel enkele voorwaarden zijn vervuld:

  • je moet 12 van de 15 laatste maanden vóór de geboorte met je werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Zo niet staat het de directie vrij om al dan niet toestemming te geven.
  • je moet je verlof opnemen in de periode tussen de geboorte van je kind en zijn 12de verjaardag.

Je hebt recht op 3 maanden voltijds ouderschapsverlof na elkaar of in verschillende delen, deeltijds ouderschapsverlof zonder onderbreking gedurende 6 maanden of 1/5 ouderschapsverlof gedurende 15 maanden. Je moet je baas 2 tot 3 maanden voor je verlof op de hoogte brengen met een aangetekende brief. Ouderschapsverlof is alleen mogelijk voor werknemers in de privésector en voor bepaalde werknemers in overheidssector.

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages