Vaderschapsverlof

Papa’s die in de privésector werken hebben recht op 10 dagen vaderschapsverlof, waarvan 3 dagen betaald worden door de werkgever en de andere 7 door het ziekenfonds. 

Deze verlofdagen moeten opgenomen worden binnen de 4 maanden startend op de dag van de bevalling (inbegrepen).

Je hebt het recht om deze dagen in één keer op te nemen of om ze te spreiden. In de overheidssector hebben vaders recht op 4 werkdagen, soms meer in geval van probleemsituaties, bijvoorbeeld wanneer de mama lang in het ziekenhuis moet blijven. Vraag meer informatie aan je werkgever.

Om die vergoeding te krijgen, moet de werknemer zich richten tot zijn ziekenfonds en een uittreksel van de geboorteakte afgeven.

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages