Je kind tweetalig opvoeden, hoe pak je dat aan?

Je kind tweetalig opvoeden, hoe pak je dat aan?

Er bestaan tal van opvattingen over kinderen tweetalig of zelfs meertalig opvoeden. Sommige ouders zijn absolute voorstanders, terwijl anderen er het nut echt niet van inzien. Maar hoe pak je zo’n tweetalige opvoeding nu het best aan? Je leest het hier.

In het Vlaams basis- en secundair onderwijs spreekt respectievelijk 15% en 10% van de leerlingen thuis een andere taal dan het Nederlands. De toenemende migratie is een van de oorzaken, bijvoorbeeld wanneer beide ouders elk een andere moedertaal hebben. Maar ouders kiezen ook vaker bewust voor een tweetalige opvoeding.

Wat is tweetalig opvoeden?

Bij een tweetalige opvoeding leer je je kind vanaf het begin twee talen aan. Je kan dat op twee manieren doen, namelijk simultaan of successief.

  • Simultaan
    Veel ouders kiezen voor het OPOL-systeem, wat staat voor ‘One Parent One Language’. Dat wil zeggen dat jij en je partner jullie kinderen simultaan tweetalig opvoeden. Jij spreekt dan met je kind de ene taal en je partner een andere, zelfs als jullie onderling doorgaans in dezelfde taal met elkaar communiceren. Het is dan wel enorm belangrijk dat jullie de taal perfect beheersen want anders neemt je kind eventuele grammaticale fouten of uitspraken over. Door jullie elk consequent aan de eigen taal te houden, is het voor het kind duidelijk welke woorden, klanten en grammatica tot welke taal behoren.
  • Successief
    Een andere optie is om je kind een tweede taal aan te leren zodra hij of zij de eerste taal goed onder de knie heeft en dus wat ouder is. Afhankelijk van hoe oud je kind dan is, kan het zijn dat er tijdelijk wat moeilijkheden onstaan in de taalontwikkeling omdat je kind tijd nodig heeft om die nieuwe taal te verwerken. Soms zal je kind dan een half jaar wat minder verbaal zijn.

Hoe verloopt de taalontwikkeling bij een tweetalige opvoeding?

Vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden gaan baby’s het verschil horen tussen verschillende talen, maar zullen ze bij het nabootsen van klanken beide taalklanken door elkaar gaan gebruiken. Op dat moment is het kind zich nog niet bewust van het feit dat hij twee verschillende talen hoort.

Vanaf ongeveer 8 maanden zal je kind taal actief gaan begrijpen. Stilaan zal je kind nu het onderscheid beginnen maken tussen beide taalklanken.

Vanaf 1 jaar of later leert een kind spreken. Kinderen die tweetalig worden opgevoed, beginnen eerst elementen uit beide talen te mengen. Ze gebruiken dan vaak beide talen door elkaar in dezelfde zin. Dat is normaal. Corrigeer je kind niet te streng, maar herhaal de zin in jouw taal.

Als je ervoor kiest om je kind tweetalig op te voeden door het in een andere taal les te laten volgen op school, start daar dan niet mee in het eerste leerjaar. Je kind moet dan namelijk leren lezen in een taal die hij of zij nog niet machtig is. Kies er dus ofwel voor om je kind al vanaf de kleuterklas les te laten volgen in een tweede taal of wacht tot aan het derde leerjaar om de overstap te maken. Het is ook altijd beter als een van beide ouders ook de taal beheerst om bijvoorbeeld te helpen met huiswerk of leerstof.

Enkele tips om je kind tweetalig op te voeden

  1. Als je kind weet dat jij ook de taal van de andere ouder begrijpt, zal hij of zij sneller overschakelen naar die taal. Het is dus zeer belangrijk om consequent in jouw taal te antwoorden, een beetje zoals jouw leraar Frans in de klas vroeger.
  2. Praat met je kind. Ook als je kind nog niet echt kan antwoorden, stimuleer je de taalontwikkeling op deze manier.
  3. Lees vaak voor aan je kind en doe dat samen met je partner in beide talen. Dat is niet alleen leuk voor je kind, maar ook goed voor zijn woordenschat. Ook films en tv-programma’s of computerspelletjes voor kinderen in beide talen kijken, zorgt voor een boost in de taalontwikkeling.
  4. Spreken jullie thuis zowel de taal van op school als een andere taal? Probeer dan voor voldoende evenwicht te zorgen tussen beide talen.

Een tweetalige opvoeding wordt steeds meer gezien als een troef, vooral bij het taalgevoel op latere leeftijd. De belangrijkste voorwaarde is wel dat je het goed aanpakt én consequent volhoudt.

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages