Het breken van de vliezen: wat is dat?

Het breken van de vliezen: wat is dat?

Wanneer de baby op zich laat wachten en de termijn nadert, zijn er verschillende manieren om de bevalling op gang te brengen. Een van deze manieren is het breken van de vruchtvliezen. Hier kom je alles te weten over deze techniek.

Wat is het breken van de vruchtvliezen precies?

Bij het breken van de vliezen, ook wel ‘strippen’ of ‘amniotomie’ genoemd, worden de vruchtvliezen van de baarmoederhals losgemaakt van het onderste deel van de baarmoederwand om zo de weeën op te wekken. Om dit te doen, gaat de arts tijdens een inwendig onderzoek met een of twee vingers in de baarmoederhals. Hij gaat vervolgens over tot het losmaken door zijn vinger 360 graden om het zakje heen te laten gaan, zo ver als mogelijk. Het uitvoeren van deze techniek is pas mogelijk als de baarmoederhals al een beetje open en week is. Vaak wordt hier ook de term “rijpheid” voor gebruikt.

Hoe werkt dit precies?

Deze losmaking, die voor zowel de moeder als de baby zonder risico is, activeert een enzym dat de productie van prostaglandinen inzet, hormonen die een belangrijke rol spelen bij de rijping van de baarmoederhals en vervolgens bij het opwekken van weeën. Soms zijn er meerdere pogingen nodig om de weeën op gang te brengen.

Wie voert het uit?

Deze ingreep kan worden uitgevoerd door een gynaecoloog, verloskundige of vroedvrouw tijdens een routinematige of geplande consultatie. Voor het uitvoeren van deze ingreep moet je worden ingelicht over wat een losmaking van het vruchtvlies precies inhoudt, maar je moet bovenal jouw toestemming geven. Bovendien wordt deze optie om de bevalling te stimuleren verre van stelselmatig toegepast.

Doet dit pijn?

Laat je niets wijsmaken: het losmaken van het vlies is inderdaad nogal pijnlijk, en niet alleen dat. Het brengt zekere ongemakken met zich mee zoals bloedingen en pijnlijke samentrekkingen. Maar het is voor de goede zaak, toch?

Een doeltreffende techniek?

Het losmaken van de vruchtvliezen is een relatief doeltreffende methode om een bevalling in te leiden, zelfs als de weeën soms niet willen starten. De bevalling vindt desondanks doorgaans binnen 48 uur, en uiterlijk een week nadat de losmaking gebeurde, plaats. 

Zijn er contra-indicaties?

Deze praktijk mag niet worden uitgevoerd:

  • voor 37 weken zwangerschap;
  • als de bevalling dringend moet ingeleid worden (als de termijn werd overschreden);
  • als de baby dwarsligt;
  • bij een bovenliggende placenta previa;
  • in het algemeen, in geval van een risicovolle zwangerschap;
  • als je een zware vaginale infectie hebt;
  • als een vaginale bevalling gecontra-indiceerd is (multicicatriële baarmoeder ...);
  • als je jouw toestemming niet hebt gegeven.

Voor of tegen, deze techniek wordt vaak bekritiseerd, maar tegelijkertijd ook toegejuicht. Het is aan jou om erover na te denken en te beslissen of je een losmaking van het vruchtvlies zou zien zitten. In ieder geval: wees voorbereid, want de baby zal er snel zijn!

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages