Sociale bescherming

Bescherming tegen ontslag

Zowel in de privé- als in de overheidssector kan je werkgever je niet meer ontslaan vanaf het ogenblik dat hij aan de hand van een doktersattest op de hoogte is gebracht van je zwangerschap. Dat houdt niet noodzakelijk in dat je beschermd bent tegen ontslag dat losstaat van je zwangerschap: ernstige fout, collectief ontslag, bedrijfssluiting…

Medische testen

Werkende, zwangere vrouwen hebben het recht om betaald verlof te krijgen om prenatale, medische testen te laten uitvoeren. Het gaat hier om testen die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden. Als de werkgever hier niet meteen mee akkoord is of als het arbeidsreglement dit niet toestaat, mag je altijd aan je arts een ziektebriefje vragen

Overuren

Je hebt het recht te weigeren om overuren te presteren en indien nodig mag je afwezig zijn voor prenataal onderzoek.

Profylactisch verlof

Als je werk bepaalde risico’s inhoudt (zware lasten, hantering van chemische producten, contact met besmettelijke zieken…), die niet verenigbaar zijn met je zwangerschapstoestand of omdat je borstvoeding geeft, is je werkgever verplicht je een andere functie voor te stellen die wel verenigbaar is met je toestand. Die verandering van functie mag geen enkele loonsverlaging met zich meebrengen. Is het voor de werkgever onmogelijk om een andere taak voor te stellen, dan wordt de beroepsactiviteit van de (toekomstige) mama opgeschort zolang er gevaar is voor haar gezondheid of die van het kind. Tijdens die periode ontvangt de werkneemster een uitkering in het kader van ofwel de ziekte- en invaliditeitsverzekering ofwel de beroepsziekteverzekering. In dat geval spreekt men van profylactisch verlof.

Borstvoedingspauze

Je bent weer aan het werk, maar wil borstvoeding blijven geven aan je baby? Dan heb je recht op een borstvoedingspauze:

  • Een uur per dag (of 2 x 1/2 uur) gedurende 9 maanden als je meer dan 7,5 uur per dag werkt.
  • 1/2 uur als je minimaal 4 uur per dag werkt.

De details (zoals de uurregeling) moet je afspreken met je werkgever en je moet dit 2 maanden vooraf aanvragen met een aangetekende brief. Tijdens die pauze kan je melk afkolven, later aankomen of vroeger vertrekken om borstvoeding te geven.

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages