Coronavirus en zwangerschap : Welke zijn de risico's ?

Coronavirus en zwangerschap : Welke zijn de risico's ?

De absolute nummer 1 van het nieuws: het coronavirus. Het virus verliet China in december 2019 en verspreidt zich over de hele wereld, België inbegrepen. Het is daarom belangrijk om uzelf te beschermen tijdens de zwangerschap, zonder te hoeven panikeren. Laten we samen de balans opmaken.

Wat is Covid-19?

Dit virus verscheen in december 2019 voor het eerst in de regio Wuhan in China en behoort tot de familie van coronavirussen. 
Het kan tot 14 dagen in beslag nemen vanaf het moment van infectie tot de symptomen zich manifesteren, maar de gemiddelde incubatietijd is 5 dagen.
De cijfers lijken misschien indrukwekkend, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn de symptomen in de overgrote meerderheid van de gevallen mild en herstellen de getroffen personen spontaan. De ernstigste vormen blijven dus marginaal: ongeveer 1 op de 6 mensen, voor een sterftecijfer van 2%. 

Hoe wordt het virus overgedragen?
Het wordt tot een afstand van ongeveer een meter mondeling overgedragen bij het hoesten of door microdruppels bij het niezen. U kunt door deze uitstoot van microdruppels geïnfecteerd geraken of, aangezien het virus een paar uur kan overleven op oppervlakken, in mindere mate door een besmet voorwerp aan te raken en daarna uw gezicht aan te raken met uw handen.

Wat zijn de symptomen?
Dit zijn de symptomen die u aan het virus moeten doen denken:

•    koorts
•    zware vermoeidheid
•    een verkoudheid
•    een hoest en/of kortademigheid

De tekenen zijn echter niet gemakkelijk te onderscheiden van een verkoudheid of griep (of zelfs "klassieke" zwangerschapsverschijnselen) en kunnen zeer subtiel zijn. Maar negeer ze niet - luister naar uw lichaam, want deze symptomen kunnen verergeren en in sommige gevallen zelfs levensbedreigend zijn.

Wat zijn de risico's tijdens de zwangerschap?
Zoals er over Covid-19 nog niet veel bekend is, zijn de risico's en effecten ervan dat ook niet. Studies van andere virussen in dezelfde familie, zoals SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) of MERS (Middle East Respiratory Syndrome), tonen echter aan dat coronavirussen complicaties kunnen veroorzaken voor zowel het ongeboren kind (vroeggeboorte, groeiachterstand) als de moeder (ademhalingsstoornissen, miskraam). Deze gevolgen vallen eveneens te verwachten voor Covid-19, maar zijn nog niet bevestigd.
Net als bij de griep zijn het de mensen die al gezondheidsproblemen hebben die het meeste risico lopen: diabetes, hypertensie, astma, hartproblemen. Deze patiënten zijn dus kwetsbaarder.

Hoe kunnen we het risico op infectie beperken?
Net als bij de seizoensgriep zijn dit de stappen die genomen moeten worden om de besmetting te beperken:

•    Was uw handen regelmatig met water en zeep of een hydroalcoholische gel
•    vermijd het aanraken van uw gezicht
•    blijf uit de buurt van mensen met griepachtige symptomen
•    vermijd drukke plaatsen

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen het virus.

Wat te doen in geval van symptomen?
Geen paniek. Als u symptomen heeft, ga dan niet naar uw dokter of de spoedgevallendienst. Dan kunt u anderen besmetten. Bel uw huisarts, beschrijf uw symptomen en vermijd contact met andere mensen.

Welke behandeling moet ik ondergaan?
De medische wereld werkt aan een vaccin, maar er bestaat op dit moment geen enkel vaccin. Antibiotica zal niet effectief zijn, omdat het om een virus gaat. De enige behandeling is gericht op het verlichten van de symptomen, in plaats van het uitroeien van de bron.

Hoe zit het met mijn baby?
Op basis van de beschikbare gegevens is er geen bewijs dat het virus in de baarmoeder kan overgedragen worden. Bij de geboorte kan het virus zich echter op dezelfde manier verspreiden als bij volwassenen (via microdruppels die uitgestoten worden bij het hoesten of niezen).

Blijf op de hoogte

•    Via de website van de FOD Volksgezondheid
•    Via het Twitter-account of het Facebook-account van de FOD Volksgezondheid

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages