33 mois dispute enfants 1
favorieten
Gezinsleven

Mijn kinderen maken ruzie: hoe ga je daarmee om?


Geschreven op 12/08/2022 door Family Service,
Gewijzigd op 08/09/2023

Het is normaal dat je kinderen onderling ruzie maken. De relatie tussen broers en zussen is niet altijd evident. Maar word jij soms ook zelf gek van dat gekibbel? Dan geven we je graag enkele bedenkingen die je in het achterhoofd kan houden.

Profiteer van voordelen tot 600€, praktische en onmisbare tips
talrijke stalen, gratis dozen

Ruzie tussen broers en zussen: moet je als ouder ingrijpen?

Het is vaak verleidelijk om meteen in te grijpen in een conflict. Het is echter geen ideale oplossing. Je laat je kinderen beter voor zichzelf beslissen. Ze hebben vaak zelf de kennis en de middelen in handen om de situatie zelf op te lossen. Loopt het echter fysiek uit de hand, grijp dan in en leg de regels nog eens uit: het is verboden om elkaar pijn te doen. Het is ook belangrijk om je kinderen op dat ogenblik te scheiden van elkaar en zo de spanningen te verminderen.

Accepteer jaloezie en conflict tussen broers en zussen

Als ouder is dit de eerste stap naar het oplossen van moeilijke situaties tussen je kinderen. Niet alles kan de hele tijd rozengeur en maneschijn zijn. Het is moeilijk om te horen, maar je kunt je kinderen niet dwingen om van elkaar te houden. Je kan hen wel leren om met elkaar te praten en om elkaar te respecteren.

Kies geen partij

Partij kiezen voor één van je kinderen is normaal maar niet ideaal. De kleinste of diegene die het hardste huilt, haalt er dan vaak z’n voordeel uit. Vermijd ook om je kind te dwingen om te delen als broer of zus een stuk speelgoed wil. Neem een stapje terug en probeer hen vooral te begrijpen.

Vermijd vergelijkingen tussen het ene en het andere

Er is niets erger voor een kind dan vergeleken te worden met een ander. "Kijk naar je zus, zij eet haar bord leeg/ is wel goed in wiskunde/ … " Leg in plaats daarvan de nadruk op hun eigen kwaliteiten, bij voorkeur één op één. Dit is een beloning voor de één en niet vernederend voor de ander.

Maak het conflict niet groter

Dring de situatie niet binnen maar analyseer ze. Kijk ernaar en gebruik woorden om te beschrijven wat je ziet: "Ik zie twee kinderen ruzie maken om een stuk speelgoed en ze zijn helemaal niet blij". Wijs hen ook voldoende op hoe blij het je maakt wanneer ze wel samen spelen.

Luister naar je kinderen

Neem, na het beschrijven van de situatie, tijd om naar elk kind te luisteren. Dit is essentieel voor je kinderen om zich begrepen te voelen en vermijdt het versterken van negatief of agressief gedrag. Steeds met de vinger naar het oudste kind wijzen omdat die verondersteld wordt de kleinere te begrijpen, zal boosheid en een gevoel van onrechtvaardigheid voeden. Sta alle kinderen toe om boosheid, wrok en zelfs haat te uiten. Je hoeft er niet achter te komen wie al dien niet gelijk had. Je kinderen in staat stellen uit te drukken wat ze voelen en hen leren hun woede uiten in woorden, is veel belangrijker.

Laat kinderen zelf het probleem oplossen

Geef niet steeds zelf het antwoord op de conflictsituatie, maar laat je kinderen een compromis vinden. Je zal verbaasd zijn over het resultaat!

Elk kind is anders

Een kind moet zich belangrijk maar vooral uniek voelen. En niet elk kind doet dat op dezelfde manier. Vertel je kind hoeveel maar ook waarom je van hem of haar houdt en probeer de afzonderlijke behoefte van elk kind te definiëren, ook in een conflictsituatie.

Hoe moeilijk de situatie ook lijkt, luisteren, liefde en aandacht helpen altijd om spanningen los te laten.