favorieten
Anders bevallen

Alles wat je moet weten over een bevalling met vacuümpomp


Geschreven op 07/12/2023 door Family Service,
Gewijzigd op 16/05/2024

Als je zwanger bent, roept de gedachte aan een bevalling veel vragen op. Een veelbesproken onderwerp is het gebruik van een vacuümpomp om het kindje ter wereld te brengen. We vertellen je alles wat je moet weten over een bevalling met een vacuümpomp.

Profiteer van voordelen tot 600€, praktische en onmisbare tips
talrijke stalen, gratis dozen

Wat is een vacuümpomp?

De vacuümpomp of de obstetrische zuignap wordt gebruikt bij vaginale bevallingen met complicaties. Het vermijdt een keizersnede en wordt aanbevolen als de baby hulp nodig heeft om in het bekken te dalen, bij een verkeerde positie van de baby, of in geval van foetale nood. De obstetrische zuignap maakt de rotatie of extractie van de baby tijdens de bevalling mogelijk. Alleen de gynaecoloog-verloskundige mag de vacuümpomp hanteren tijdens de bevalling.

Hoe werkt een vacuümpomp?

De verloskundige gebruikt enkel een vacuümpomp als het hoofd van de baby minimaal is ingedaald, de baarmoederhals volledig ontsloten is, en het vruchtwater is gebroken. Als het hoofd niet voldoende is ingedaald, wordt er een keizersnede uitgevoerd. Omgekeerd is een keizersnede onmogelijk als de baby al in het bekken is ingedaald. Ten slotte moet de baarmoederhals volledig ontsloten zijn en moet het vruchtwater zijn gebroken.

Voordat de vacuümextractie wordt je bed ingekort en plaats je je benen in beensteunen. Zo kan de gynaecoloog er goed bij. Je blaas wordt leeggemaakt met een katheter en je krijgt een plaatselijke verdoving. De gynaecoloog plaatst dan de zuignap op de bovenkant van het hoofdje van de baby en begeleidt zo de baby bij de geboorte door zachtje te trekken. Het proces is niet pijnlijk voor de moeder of de baby. Na de geboorte kan er een kleine bult of markering op het hoofd van de baby achterblijven, maar die verdwijnt vanzelf na een paar dagen.

Les différents types de ventouses obstétricales

Il existe plusieurs types de ventouses obstétricales, chacune conçue pour des situations spécifiques lors de l'accouchement. La ventouse souple, souvent en silicone, est privilégiée pour minimiser le risque de traumatisme sur le crâne du bébé. La ventouse rigide, généralement en métal, offre une meilleure adhérence et est utilisée dans des cas où une traction plus importante est nécessaire. Enfin, la ventouse électrique, qui permet de contrôler avec précision la force de succion, est une option moderne pour faciliter les accouchements difficiles. Chaque type a ses indications basées sur les conditions cliniques de la mère et du bébé, ainsi que sur la préférence et l'expérience du praticien.

Wat zijn de risico’s bij een bevalling met vacuümpomp?

De aanstaande moeder moet altijd toestemming geven voor het gebruik van een vacuümpomp bij de bevalling. Ze moet op de hoogte zijn van het gebruik van het instrument, het verloop van de procedure en moet mondeling akkoord gaan in de verloskamer. Moderne zuignappen brengen weinig risico's met zich mee, in tegenstelling tot oudere modellen. Mogelijke risico’s bij een bevalling met vacuümpomp zijn bijvoorbeeld schade aan de bekkenbodem en bloeduitstortingen. Ook een knip kan nog steeds nodig zijn, maar het risico op scheuren van het perineum is lager dan bij het gebruik van een verlostang.

Een bevalling met behulp van een vacuümpomp kan emotioneel zeer intens zijn. Het is belangrijk om deze gevoelens te bespreken met de partner of tijdens de nacontrole met de gynaecoloog.

Wat is het verschil tussen een vacuümpomp en een verlostang?

Een verlostang, ook bekend als forceps, is een alternatief voor de vacuümpomp. Een verlostang bestaat uit twee metalen lepels met een gebogen blad. Die passen precies rond de zijkant van het hoofdje van de baby. De lepels worden een voor een voorzichtig in je vagina gebracht. Net als bij een vacuümpomp trekt de gynaecoloog tijdens de persweeën mee met behulp van de verlostang. In het verlengde van de stelen van de lepels zit een verbindingsstuk. Dat houdt de lepels bij elkaar tijdens het trekken.

Of de gynaecoloog voor de vacuümpomp of de verlostang kiest, hangt af van verschillende factoren. De ligging van je kindje en de indaling van het hoofdje spelen hierbij een rol, maar ook de voorkeur en ervaring van de gynaecoloog.

Informeer tijdens de zwangerschapscursussen met je verloskundige of tijdens prenatale consultaties met de arts over het gebruik van extractie-instrumenten en de verschillende mogelijkheden. Je kan deze zaken ook laten opnemen in je geboorteplan.

Vos questions questions fréquemment posées sur l’accouchement assisté par ventouse

La ventouse obstétricale est utilisée lors de l'accouchement pour aider la sortie du bébé si la mère est fatiguée ou si le bébé présente des signes de détresse. Elle est souvent considérée lorsque la poussée n'est plus efficace.

La bosse de la ventouse, ou œdème périnatal, disparaît généralement sans traitement dans les jours suivant la naissance, souvent en une semaine ou deux, à mesure que l'œdème diminue et que la circulation sanguine se normalise.

Le but de la ventouse obstétricale est d'assister l'accouchement en exerçant une traction douce sur la tête du bébé pour faciliter sa descente et son passage à travers le canal de naissance, surtout en cas de difficultés durant la phase d'expulsion.