Paragraphs

Herziene versie per 10.10.2022

1.    Definitie

2.    Doel van de gebruikte cookies

3.    Welke cookies gebruiken we?

3.1 Cookies van DE ROZE DOOS

3.2.    Cookies van derden

3.2.1.    Publieksmeting

3.2.2.    Cookies van sociale netwerken

4.    Toestemming

5.    Beheer van cookies

5.1.    Browserinstellingen

5.2.    Modules van de uitgeverij oppositie

5.2.1.    Een cookie voor publieksmeting weigeren of verwijderen

5.2.2.    Een advertentiecookie weigeren of verwijderen

5.3.    Platform voor toestemmingsbeheer

6.    Bescherming van persoonsgegevens

1.    Definitie

Cookies zijn informatie die door de server van de website van DE ROZE DOOS (de "Site") op de eindapparatuur van een internetgebruiker worden geplaatst.

Ze worden door een website gebruikt om informatie naar de browser van de gebruiker te sturen en de browser in staat te stellen informatie terug te sturen naar de oorspronkelijke site (bijvoorbeeld een sessie-ID of taalkeuze).

1. Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

2. Er zijn verschillende soorten cookies:

- sessiecookies die verdwijnen zodra u de site verlaat;

- permanente cookies die op uw terminal blijven totdat hun levensduur is verstreken of totdat u ze verwijdert met behulp van de functies van uw browser.

3. U wordt geïnformeerd dat tijdens uw bezoeken aan deze Site, cookies kunnen worden geïnstalleerd op uw eindapparatuur.

2.    Doel van de gebruikte cookies

4. Sommige van de door DE ROZE DOOS gebruikte cookies hebben uitsluitend tot doel communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken (opsporing van verbindingsfouten, identificatie van verbindingspunten...).

5. Andere zijn strikt noodzakelijk voor de levering van online communicatiediensten op uw uitdrukkelijk verzoek (schermweergavevoorkeuren, enz.).

6. Andere worden gebruikt voor :

- om zijn passage op de pagina's te herkennen en te signaleren om het surfgemak te verbeteren.

- om het publiek te meten van de verschillende inhoud die op de site of de mobiele applicatie wordt gepubliceerd, het publiek per rubriek, het totale publiek op de verschillende pagina's van de site.

- gegevens verzamelen over de bezoeken, over de bezochte inhoud, over de registraties, met het oog op de analyse van de geraadpleegde inhoud en de prestaties van de verrichtingen;

- om de reclame-inhoud aan te passen aan de interessecentra van de Gebruiker, op de verschillende gebruikte terminals en op de bezochte partnersites, met name via de creatie van profielsegmenten die vergelijkbaar zijn met de gebruikers van de website en de mobiele applicatie.

3.    Welke cookies gebruiken we?

7. De cookies die op de site worden gebruikt zijn :

- technische cookies ;

- cookies voor publieksmeting;

- reclamecookies;

- sociale netwerk cookies.

3.1 Cookies van DE ROZE DOOS

8. De cookies die door de tools van de Pink Box-website worden geplaatst, worden in de onderstaande tabel gedetailleerd weergegeven:

 

Type

Waar zijn ze voor?

Levenslang

  1.     

Technische cookies

- Zijn passage op de pagina's herkennen en signaleren om het navigatiecomfort te verbeteren. -om
de presentatie van de Site aan te
passen aan de ingestelde weergavevoorkeuren (taalkeuze, beeldschermresolutie)
-om wachtwoorden en op de Site
ingevoerde informatie op te slaan (registratieformulier of toegang tot de gebruikersaccount).

13 maanden

  1.     

Cookies voor publieksmeting

- Het publiek meten voor de verschillende inhoud die op de site of de mobiele applicatie wordt gepubliceerd, het publiek per rubriek, het totale publiek voor de verschillende pagina's van de site.
 -Om, indien nodig, problemen en uit te voeren optimalisaties op te sporen (optimalisatie van inschrijvingsformulieren, algemene ergonomie van de site, inhoud, enz.)

13 maanden

  1.     

Reclamecookies

- Om gegevens te verzamelen over de bezoeken aan de site, over de bezochte inhoud, over de registraties, met het oog op de analyse van de geraadpleegde inhoud en de prestaties van de uitgevoerde operaties. -om
de reclame-inhoud aan te passen aan de interesses van de gebruiker, op de verschillende gebruikte terminals en op de bezochte partnersites, met name door segmenten van profielen te creëren die lijken op de gebruikers van de Site.

13 maanden

9. De gebruiker heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen dit soort technische cookies en ze te verwijderen via de instellingen van zijn browser.  DE ROZE DOOS informeert de gebruiker echter dat de toegang tot bepaalde diensten van haar website kan worden gewijzigd.

3.2.    Cookies van derden

10. Anderzijds maakt DE ROZE DOOS gebruik van diensten die door derden worden aangeboden.

3.2.1.    Publieksmeting

11. De dienst Google Analytics maakt het mogelijk bezoekers te tellen en na te gaan hoe zij de website gebruiken. Het is een statistisch hulpmiddel waarmee DE ROZE DOOS haar website en mobiele applicatie kan verbeteren door rekening te houden met de behoeften van de bezoekers.

12. De door deze cookies gegenereerde gegevens betreffen :

- uw gebruik van de Site, zoals de pagina's die u hebt bezocht;

- uw IP-adres om de stad van verbinding te bepalen. Deze gegevens worden na lokalisatie onmiddellijk geanonimiseerd en niet doorgegeven aan Google.

13. De gebruikte cookies worden in de onderstaande tabel beschreven:

Type

Naam

Bedrijf

Waar zijn ze voor?

Levenslang

1.   

Cookies voor publieksmeting

Google Analytics

 Google

Publieksmeting

13 maanden

 De dienst wordt geleverd door Google LLC. Google LLC heeft ook marketinginstrumenten zoals remarketingreclamefuncties die het onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert en waarover DE ROZE DOOS geen controle heeft. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via cookies in verband met Google Analytics kunt u terecht op  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

3.2.2.    Cookies van sociale netwerken

14. DE ROZE DOOS heeft cookies geïntegreerd van sociale netwerken, zoals die van :

- Facebook, Pinterest, Instagram.

15. Met deze cookies kunnen gebruikers de inhoud van de site beter delen met anderen via sociale netwerken.

15. Wanneer de gebruiker dus op de "Vind ik leuk"-knop klikt, kan een cookie op de terminal van de gebruiker worden geplaatst. De "Vind ik leuk"-knop kan het betrokken sociale netwerk in staat stellen de navigatie van de gebruiker op de website of mobiele applicatie van DE ROZE DOOS te identificeren en te volgen.

16. Hier vindt u de links naar het privacybeleid van de sociale netwerken die hun cookies kunnen activeren via de toepassingsknoppen die op de website van DE ROZE DOOS zijn geplaatst:

-Instagram:  https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Pinterest:  https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

-Facebook:  https://nl-be.facebook.com/privacy/policy

4.    Toestemming

18. Wanneer u onze Site voor het eerst bezoekt, krijgt u de gelegenheid om het gebruik van bepaalde cookies te aanvaarden of te weigeren.

19. Als u niet wilt dat er cookies op uw eindapparatuur worden geïnstalleerd of gelezen, wordt er een weigeringscookie op uw apparatuur geplaatst, zodat de Pink Box de informatie registreert dat u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van cookies. Als u dit weigeringscookie verwijdert, is het niet langer mogelijk om u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd.

20. Ook wanneer u het gebruik van cookies aanvaardt, wordt een toestemmingscookie geplaatst.

21. Cookies met toestemming of weigering moeten op uw eindapparatuur blijven staan. U kunt uw wensen te allen tijde wijzigen zoals beschreven in de volgende paragraaf "Cookiebeheer".

5.    Beheer van cookies

22. U hebt verschillende opties voor het verwijderen en beheren van cookies en andere trackers.

23. Gebruikers kunnen hun cookievoorkeuren op de Site beheren door te klikken op het tabblad Privacybeheerinstellingen, dat zich rechtsonder op elke pagina van de website bevindt.

24. La Boite Rose heeft op haar website het SIR DATA Consent Management Platform geïmplementeerd, een technologie die voldoet aan de RGPD en waarmee de gebruiker het gebruik van de meeste op de website gebruikte cookies kan begrijpen en controleren en voor elk ervan zijn voorkeuren in dit opzicht kan instellen (weigering of acceptatie).

DE ROZE DOOS neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het Transparantie & Toestemmingskader van het IAB Europe. Het gebruikt het Consent Management Platform nr. 92.

U kunt uw keuzes te allen tijde wijzigen door hier te klikken.

5.1.    Browserinstellingen

25. Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld om de installatie van cookies te accepteren, kunt u ervoor kiezen alle cookies te accepteren, ze systematisch te weigeren of te kiezen welke u accepteert, afhankelijk van de afzender. U kunt ook regelmatig cookies van uw terminal verwijderen via uw browser.

26. Vergeet echter niet alle browsers op uw verschillende terminals (tablets, smartphones, computers, enz.) te configureren.

27. Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarin u kunt zien hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

- voor Internet Explorer™:  https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-behe…

- voor Safari™:  https://support.apple.com/nl-nl/safari

- voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en- voor Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-…

- voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

28. Houd er echter rekening mee dat als u uw browser instelt om cookies te weigeren, bepaalde functies, pagina's of gebieden van de website of mobiele applicatie niet toegankelijk zijn, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

5.2.    Modules van de uitgeverij oppositie

29. U kunt ervoor kiezen bepaalde cookies van derden uit te schakelen door rechtstreeks naar de pagina van de afzender te gaan.

5.2.1.    Een cookie voor publieksmeting weigeren of verwijderen

 Als de gebruiker niet wil dat de Site cookies op zijn of haar Terminal opslaat voor publieksmetingen, kan hij of zij deze uitschakelen via de onderstaande links:

- Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Hij kan zijn voorkeuren beheren via het SIR DATA Consent management platform.

De cookies voor publieksmetingen van La Boite Rose zijn anoniem, wat betekent dat geen van uw persoonlijke gegevens wordt doorgegeven aan onze partners.

 5.2.2.    Een advertentiecookie weigeren of verwijderen

30. Indien de gebruiker niet wil dat DE ROZE DOOS en haar partners cookies voor reclamedoeleinden op zijn Terminal plaatsen, kan hij zijn recht om zijn reclamecookies te weigeren of te verwijderen op de volgende manier uitoefenen:

DE ROZE DOOS neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het Transparantie & Toestemmingskader van het IAB Europe. Het gebruikt het Consent Management Platform nr. 92.

U kunt uw keuzes te allen tijde wijzigen door hier te klikken.

Hier is de lijst van partners die waarschijnlijk cookies zullen plaatsen:

- Facebook:  https://nl-be.facebook.com/policies/cookies/

- Kwanko:  https://www.kwanko.com/gdpr/?noredirect=en_US

- Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

- Daysicon: https://www.daisycon.com/en/Cookies/

- Google:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

- Reactivpub : https://www.tradedoubler.com/fr/privacy-policy/

- Wisepops: https://support.wisepops.com/en/articles/1403810-data-and-cookie-policy

 U kunt uw toestemmingen voor de partners op deze lijst rechtstreeks beheren in de tool voor cookiebeheer.

5.3.    Platform voor toestemmingsbeheer

31. De gebruiker kan ook het gebruik en de exploitatie van zijn cookies beheren door de instructies op het platform http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ te volgen.

 6.    Bescherming van persoonsgegevens

32. In het kader van het gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid, zal La Boite Rose waarschijnlijk persoonsgegevens over u, als de verantwoordelijke voor de verwerking, verwerken.

33. De verzamelde gegevens zijn essentieel om de doelstellingen van elk cookie te bereiken. Deze cookies worden toegepast in het kader van het legitieme belang van DE ROZE DOOS. De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de bevoegde diensten van DE ROZE DOOS en het bedrijf dat de cookies van derden uitgeeft.

34. Via cookies verzamelde persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is om het doel van de cookie te bereiken, en in geen geval langer dan 13 maanden.

35. Overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming hebben personen recht op toegang, rectificatie, wissing, bezwaar op legitieme gronden en portabiliteit met betrekking tot alle gegevens.

36. De rechten kunnen worden uitgeoefend bij DE ROZE DOOS, waarvan de coördinaten hierboven zijn meegedeeld, per e-mail of per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

- Per post naar het volgende adres

N.D.P.K. nv  

Keizer Karellaan 576/8 1082 Sint-Agatha-Berchem

- Per e-mail naar het volgende adres: privacy@familyservice.be

37. In geval van een geschil kan de zaak worden voorgelegd aan de gegevensbeschermingsautoriteit, de bevoegde toezichthoudende autoriteit (www.autoriteprotectiondonnees.be).

38. Zie voor meer informatie het privacybeleid https://www-new.laboiterose.be/nl/privacybeleid-van-persoonsgegevens-de…