Een kind adopteren: wat is de procedure?


Geschreven op 12/08/2022 door La Rédaction,
Gewijzigd op 12/08/2022

Overweeg je een kind te adopteren en vraag je je af wat de voorwaarden zijn en welke stappen je moet zetten? Wat moet je weten om een kind in je gezin te verwelkomen? In dit artikel maken wij de balans op.

Hoe start je een adoptieprocedure?

De adoptie van een kind verloopt volgens een bepaalde procedure, die soms veel tijd in beslag kan nemen. Dat geldt zowel voor buiten- als voor binnenlandse adopties.

Het is een belangrijke maatregel om kinderen te beschermen. Hun behoeften moeten altijd voorrang krijgen, net zoals hun belangen en rechten.

Dit zijn de stappen die je moet volgen om een kind te adopteren:

 • Schrijf je in bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA)
 • Doorloop de verplichte voorbereiding : een infosessie en meerdere voorbereidingssessies
 • Je ontvangt een voorbereidingsattest
 • Dien je verzoekschrift in bij de familierechtbank
 • De rechter start een maatschappelijk onderzoek
 • Als je geschikt wordt bevonden voor adoptie, ondertekent je een bemiddelingsovereenkomst
 • Sluit een contract af met een adoptiedienst

Als je nog vragen hebt over de voorbereidingen voor een adoptie of over de stappen om in te schrijven, kan je steeds terecht bij Kind & Gezin voor hulp bij de procedures.

Voorbereiding op de komst van een kind

Vader of moeder worden, is een aangrijpende gebeurtenis vol vragen. Dat geldt nog meer voor adoptieouders, die ook vragen hebben over het verleden en de ervaringen van het kind.

Daarom is een goede voorbereiding van essentieel belang om een kind te verwelkomen. Om die reden is er dan ook een wachttijd wanneer je aan de procedures begint.

Als je een kind gaat opvoeden, is het soms belangrijk om afstand te doen van je eigen verwachtingen. Wie een kind wil adopteren, wil hem of haar een goed leven geven, waarbij we soms vergeten dat ieder mens anders is en dat onze verwachtingen niet altijd bij hem of haar passen.

Wat zijn de voorwaarden om een kind te adopteren in België?

In België zijn er verschillende voorwaarden om een kind te adopteren:

 • Je bent minstens 25 jaar oud
 • Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert
 • Je hebt het voorbereidingsprogramma voltooid (en beschikt over het certificaat)
 • Je bent geschikt verklaard door de familierechtbank
 • Als je als koppel wil adopteren, moeten jullie getrouwd zijn, wettelijk samenwonen of ten minste drie jaar samenwonen.

Je kan dus zowel alleen adopteren als samen met je partner.

Er zijn daarnaast ook voorwaarden die door de landen van herkomst worden gesteld. Elk land heeft zijn eigen eisen. De meest voorkomende voorwaarden door herkomstlanden zijn:

 • Maximumleeftijd voor de adoptieouder(s) of een maximaal leeftijdsverschil tussen adoptieouder(s) en –kind
 • Enkel (gehuwde) heterokoppels kunnen adopteren
 • Blanco uittreksel uit het strafregister
 • Gezondheidsattest (soms ook bewijs van onvruchtbaarheid)

Steun voor adoptieouderschap: welke steun is er?

Een kind in huis verwelkomen, ongeacht zijn of haar leeftijd, vraagt een aanpassing die niet altijd gemakkelijk is voor gezinnen.

Misschien heb je nog zeer veel vragen rond je adoptie-ouderschap: hoe geef je het kind zijn adoptieverhaal door? Hoe moeten we ons zijn ontwikkeling voorstellen in verhouding tot zijn ervaring? Welke relatie moet je met je kind hebben als hij of zij opgroeit? Wat is zijn link met zijn afkomst? Hoe zit het met de meningen van de mensen om hem heen? Bij deze vragen kan je steun krijgen van externe organisaties. Daarvoor kan je steeds terecht bij het Steunpunt Adoptie, een laagdrempelig expertisecentrum in Vlaanderen dat je tijdens alle fasen van het adoptieproces bijstaat en nazorg voorziet.

Een pleeggezin worden

Een andere manier om een kind bij je thuis op te vangen, gebaseerd op een beginsel van burgerlijke solidariteit, is door pleeggezin te worden. Deze aanpak staat open voor iedereen en alle soorten gezinnen zijn welkom.

Er bestaan drie soorten gastgezinnen:

 • Pleegzorg voor noodgevallen: tussen 15 en 45 dagen
 • Pleegzorg van korte duur: van drie tot negen maanden
 • Langdurige pleegzorg: voor onbepaalde tijd.

De gastgezinnen worden eveneens in drie categorieën onderverdeeld:

 • Intra-familiaire pleeggezinnen
 • Uitgebreid netwerk pleeggezinnen
 • Geselecteerde pleeggezinnen (die het kind niet van tevoren kennen)

Indien je meer informatie wenst over de voorwaarden en procedures om een pleeggezin te worden, kan je steeds terecht op de website van de Vlaamse Overheid.