Paragraphs

Laatste bijwerkingsdatum: 14/10/2023

1.      Doel van dit privacybeleid

2.      Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

3.      Welke persoonsgegevens worden verzameld in het kader van de diensten?

4.      Waarom worden deze persoonsgegevens gebruikt en op welke basis?

5.      Aan wie worden de persoonsgegevens meegedeeld?

6.      Worden persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

7.      Met welke middelen kunnen Gebruikers worden gecontacteerd?

8.      Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

9.      Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

10.        Welk gebruik maakt De Roze Doos van gegevens op haar sociale netwerkpagina's ?

11.        Wat is het cookiebeleid van De Roze Doos?

12.        Welke rechten hebben Gebruikers op hun persoonsgegevens?

13.        Hoe kunnen Gebruikers hun recht uitoefenen?

 1. Doel van dit privacybeleid

De Roze Doos (hierna "De Roze Doos") hecht in belang de bescherming van de persoonsgegevens van bezoekers en leden van het De Roze Doos-programma (hierna de "Gebruikers" of “U”) aan haar website www.derozedoos.be (hierna de "Site"). Daarom verwerkt zij deze gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening over de Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna "AVG" genoemd).

Door middel van dit beleid wenst De Roze Doos de Gebruikers te informeren over de manier waarop het hun persoonsgegevens verwerkt via de Site alsook voor de dienstprestaties geleverd via het Programma van De Roze Doos, in het bijzonder in het kader van de distributie van geschenkdozen, de levering van kortingsbonnen, de informatiedienst over de diensten en promoties van partners (de nieuwsbrieven), de aanbiedingen die rechtstreeks door de partners aangeboden worden, of het beschikbaar stellen van tijdschriften en gidsen op de website (hierna in hun geheel de "Diensten” genoemd). Dit document bevat ook details over de wijze waarop gegevens worden verzameld en gebruikt wanneer u meedoet aan een door De Roze Doos georganiseerde wedstrijd of bij interacties op sociale media.

Dit beleid kan gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt worden om te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële en technische ontwikkelingen. Eerdere versies van dit beleid zijn op verzoek verkrijgbaar.

Dit beleid vervangt echter geenszins het privacybeleid van de partners van De Roze Doos, die op haar Site of in de inhoud van haar Diensten vermeld kunnen worden.

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon of instantie die het doel bepaalt, d.w.z. waarvoor de gegevens gebruikt worden en de verwerkingswijze. De verwerkingsverantwoordelijke van de op de Site en in het kader van het De Roze Doos-Programma verzamelde persoonsgegevens is een commercieel bedrijf, N.D.P.K. nv (Nationale Dienst Voor Promotie Van Kinderartikelen), waarvan de commerciële naam Family Service is. De N.D.P.K. nv (hierna "De Roze Doos" of “wij”) is gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 576, bus 8, met als ECB-nummer 0424 581 272.

De functionaris voor gegevensbescherming kan gecontacteerd worden op dpo@familyservice.be voor vragen over dit beleid.

De Roze Doos kan uw gegevens ook verkregen hebben van een site van derden, die u bezoekt. In dat geval zijn de beheerder van de site en De Roze Doos samen verantwoordelijk voor deze inzameling. Beiden informeren u over hun respectieve privacybeleid.

De Roze Doos kan in bepaalde gevallen verplicht zijn uw gegevens te verwerken als onderaannemer in de zin van de AVG. Dit is het geval wanneer zij optreedt namens en in opdracht van een Partner van De Roze Doos, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van een commerciële campagne die door deze Partner wordt uitgevoerd.

 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld in het kader van de diensten?
  • Contact via de Site

Voor de eenvoudige raadpleging van de Site is het niet nodig een account aan te maken. De Gebruiker kan echter worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken door het contactformulier in te vullen, waarvan de verplichte velden gemarkeerd zijn met een sterretje.

De Roze Doos zal dus waarschijnlijk alle of een deel van de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Categorie van de aanvrager*
 • Burgerlijke staat*
 • Naam en voornaam*
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer*
 • Onderwerp en type van het bericht*.
 • Metagegevens over de verzending van het bericht (datum, uur, ...).
  • Een account aanmaken van het De Roze Doos-Programma

Het gebruik van bepaalde functionaliteiten en Diensten die op de Site aangeboden worden en het lidmaatschap van het De Roze Doos-Programma vereisen dat de Gebruiker aanmaakt bepaalde persoonsgegevens over hem/haar verstrekt, via online formulieren (of in het verleden via papieren formulieren), waarvan de verplichte velden gemarkeerd zijn met een sterretje.

De Roze Doos zal dus alle of een deel van de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

   • Burgerlijke staat*
   • Naam en voornaam*
   • Geslacht*
   • Geboortedatum*
   • E-mailadres*
   • Postadres*
   • Telefoonnummer(GSM)
   • Gezinssamenstelling:
    • Voor toekomstige ouders: wachten op een kind
     • Indien van toepassing : verwachte bevallingsdatum*, geslacht van het kind , beoogde naam van het ongeboren kind
    • Voor ouders (voor elk kind ingevuld):
     • Indien van toepassing : geboortedatum*, geslacht van het kind, voornaam
 • Taal*
 • Wachtwoord*
 • Voor de bevalling gekozen kraamkliniek en/of gemeente van de kraamkliniek
 • Beroep

De Gebruiker verbindt zich ertoe persoonsgegevens van minderjarigen alleen te verstrekken indien hij/zij het ouderlijk gezag over de minderjarige heeft.

Niet-verplichte gegevens (zonder sterretjes) worden gevraagd om de Diensten te personaliseren, met name de inhoud van communicatieberichten (de voornaam van uw kind kan worden opgenomen in de inhoud van het bericht dat u wordt toegestuurd) en aanbiedingen (naar gelang het geslacht van uw kind) te personaliseren. Het niet invullen van deze velden betekent niet dat u geen interessante aanbiedingen of informatie zult ontvangen, alleen dat ze minder gepersonaliseerd of relevant zullen zijn.

Deze gegevens kunnen op elk moment door de Gebruikerworden gewijzigd in de ruimte “Mijn account” die toegankelijk is wanneer u zich identificeert via de ruimte “Aanmelden” op de Site www.derozedoos.be. (Voor meer informatie over uw rechten, zie de rubriek - Welke rechten hebben Gebruikers op hun persoonsgegevens?)

De Roze Doos registreert en bewaart ook gegevens met betrekking tot uw inschrijving voor het Programma, de wijzingen in uw accountgegevens, de keuzes die u maakt over de communicatie die u wenst te ontvangen en het gebruik dat wordt gemaakt van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de communicatie die aan u wordt verzonden.

De Roze Doos verzamelt ook inloggegevens bij het aanmaken van het account en bij elke volgende aanmelding (login, datum/uur login).

 •  Deelname aan tests en enquêtes

Gebruikers die ermee instemmen om deel te nemen aan producttests of enquêtes kunnen, afhankelijk van de voorwaarden van de actie, worden gevraagd om gegevens te verstrekken in verband met deze acties (productevaluatie, antwoorden op een vragenlijst, account op een sociaal netwerk).

  • Deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door De Roze Doos

  Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd georganiseerd door De Roze Doos, verzamelt De Roze Doos uw antwoorden en resultaten op de tests en spelletjes die u in het kader van de wedstrijd hebt voltooid en mag De Roze Doos de volgende gegevens verzamelen :

   • Burgerlijke staat*  
   • Naam en voornaam*
   • Geslacht*
   • Geboortedatum*
   • E-mailadres*
   • Postadres*
   • Telefoonnummer
   • Verwachte bevallingsdatum indien zwanger
   • Ouders*

o Indien van toepassing : Aantal kinderen, geslacht van het kind, voornaam*, geboortedatum*

o Bescherming van onze website

We verzamelen ook gegevens met betrekking tot verbindingen met onze website (logs) en verwerken gegevens (waaronder IP-adressen) om de site te beschermen tegen kwaadwillige handelingen of handelingen die de goede werking van de site kunnen beïnvloeden.

 1. Waarom worden deze persoonsgegevens gebruikt en op welke basis?
  • Beheer van contactaanvragen

De Roze Doos verwerkt de via de contactformulieren verstrekte gegevens om te kunnen voldoen aan de via deze weg aan haar gerichte verzoeken. De Roze Doos is van mening dat het een gerechtvaardigd belang heeft om deze informatie te verwerken om aan het verzoek te voldoen.

o    Beheer van uw inschrijving en deelname aan het De Roze Doos-Programma

De gegevens die verzameld worden in het kader van een abonnement op het gratis informatie-, bemonsterings- en promotieprogramma worden door De Roze Doos verwerkt voor de goede uitvoering van deze overeenkomst, in het bijzonder voor:

 • de aanmaak en het beheerde gebruikersaccount,
 • het gebruik en de aanpassing van de functies, diensten en aanbiedingen van de Site, met inbegrip van de dienst voor het volgen van zwangerschap,
 • het ter beschikking stellen van geschenkdozen en informatie over het afhalen ervan door de Gebruiker,
 • het beantwoorden van de verzoeken of vragen van de Gebruiker,
 • de verzending per e-mail, en soms per post en SMS, van mededelingen van De Roze Doos die betrekking hebben op vrouwen, kinderen of die ouders kunnen interesseren. Dit kan bestaan uit redactionele informatie over zwangerschap en kindertijd, advies van deskundigen, lifestyle advies en goede deals van het De Roze Doos Programma... Deze mededelingen kunnen commerciële aanbiedingen van partners van De Roze Doos bevatten.

De gegevens waarvan de verstrekking niet verplicht is, die u heeft ingevuld, worden op basis van uw toestemming voor dezelfde doeleinden verwerkt. U kunt op elk moment deze niet verplichte gegevens schrappen via de rubriek “Mijn account”.

  • Gebruik van uw gegevens in het kader van een sponsoring

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om aan te bieden de inschrijving van vrienden of bekenden te sponsoren. In dat geval ontvangt deze persoon een aanbod om deel te nemen aan het Programma van De Roze Doos en wordt uw identiteit aan de doorverwezen persoon meegedeeld.

De Roze Doos meent een rechtmatig belang te hebben bij het bevorderen van haar activiteiten door middel van een sponsoractie.

  • Gebruik van uw gegevens door de partners van De Roze Doos voor voor werving of commerciële communicatiedoeleinden

De activiteit van De Roze Doos beperkt zich niet tot de levering van de beroemde dozen. Sinds vele jaren biedt zij haar leden andere voordelen.  Zij selecteert betrouwbare partners en geeft de Gebruikers de mogelijkheid commerciële aanbiedingen of communicaties te ontvangen gelieerd aan vrouwen, de kindertijd of die ouders waarschijnlijk zullen interesseren (speciale aanbiedingen, kortingsbonnen, informatie over nieuwe producten en diensten, ...).

Door lid te worden van het De Roze Doos-Programma, heeft u de mogelijkheid om aanbiedingen van onze partners te ontvangen.

Als partners worden gezien serieuze en erkende bedrijven, instellingen, privé of openbare dienstverlenende organisaties waar De Roze Doos besloten heeft mee samen te werken.

Indien u de optie heeft aangevinkt om uw gegevens te delen met onze partners, kan De Roze Doos uw gegevens gebruiken om bestanden met uw gegevens over te dragen, te verhuren of uit te wisselen met partners van De Roze Doos.

In het bijzonder kan De Roze Doos uw gegevens doorgeven aan haar partners om :

•     u commerciële berichten te sturen per post, e-mail en telefoon per SMS of telefoontje;

•     de gegevens die ze al over u hebben aan te vullen, te valideren of bij te werken, voor doeleinden van hun verwerking die ze onafhankelijk van De Roze Doos uitvoeren volgens hun eigen privacybeleid.

De commerciële communicatie kan een uitnodiging bevatten om deel te nemen aan een enquête over de producten/diensten van de Partner of aan een producttestactie.

Dit zijn de activiteitengebieden van onze partners, die contact met u kunnen opnemen:

   • Reclamebureau
   • Automobielsector & mobiliteit
   • Consumptiegoederen
   • Duurzame goederen
   • Marktonderzoeksbureaus
   • Callcenters
   • Fondsenwerving
   • Leveranciers van elektriciteit, water, gas, olie…
   • Detailhandel : supermarkten, winkelketen
   • Mediagroepen en uitgeverijen
   • Kledingsector
   • Vastgoed
   • Overheidsinstellingen en consumentenverenigingen
   • Kinderuitrusting
   • IT-apparatuur
   • Gezondheidssector
   • Pretparken en reizen
   • Familie- en consumentendiensten
   • Ziekenfondsen, kinderbijslagfonds, bank-, verzekerings- en makelaarsdiensten
   • Marketingbedrijven, list brokers
   • Sport, hobby’s, scholen en buitenschoolse activiteiten, 
   • Telecommunicatie
   • Postorderbedrijven
   • Overig: alle commerciële bedrijven ten dienste van de consument.

De maandelijks bijgewerkte lijst van deze partners die Gebruikersgegevens van De Roze Doos ontvangen vindt u hier. Aangezien dit een actuele lijst is, kan deze worden gewijzigd.

Wanneer deze specifieke partners contact opnemen met De Roze Doos om een commerciële communicatiecampagne uit te voeren, ontvangen zij niet noodzakelijk een kopie van uw gegevens. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld voor een campagne via e-mail) worden de mailings uitgevoerd door De Roze Doos volgens de instructies van de partner die de inhoud van de communicatie bepaalt, evenals de bestemmelingen tot wie de communicatie moet worden gericht, volgens de criteria die hij zelf heeft bepaald. In de mailing die u ontvangt, wordt de betrokken Partner duidelijk geïdentificeerd.

Het gebruik van je gegevens voor commerciële prospectie, commerciële actie (producttests) of commerciële enquêtes kan het uitvoeren en beheren van marketingactiviteiten inhouden, waaronder commerciële segmentatieactiviteiten op basis van criteria. Deze criteria kunnen met name verband houden met het postadres (bijvoorbeeld omdat de commerciële communicatie betrekking heeft op de opening van een zaak in de buurt van uw woning), met de leeftijd van uw kind (naar gelang van het soort diensten of producten waarop de communicatie is gericht) of met de taal waarin de communicatie wordt gevoerd.

Contact via SMS of telefoon is alleen mogelijk indien u ons een telefoonnummer hebt meegedeeld bij uw registratie of door uw profiel in te vullen in het gedeelte "Mijn account".

Het delen van uw gegevens met de vertrouwde partners van De Roze Doos is gebaseerd op uw toestemming en u kunt op elk moment van gedachten veranderen en ons laten weten dat u niet langer aanbiedingen van onze partners wenst te ontvangen. U kunt uw voorkeuren wijzigen in het gedeelte "Mijn account", door te klikken op een link om u uit te schrijven in de De Roze Doos-mailings of door contact met ons op te nemen per e-mail. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de rubriek Hoe kunnen Gebruikers hun recht uitoefenen?

 • Verzamelen van gegevens voor doorgifte aan een specifieke partner

Als u bij uw inschrijving een vakje hebt aangevinkt om commerciële communicatie van een bepaalde partner te ontvangen, worden uw gegevens aan deze partner doorgegeven op basis van uw toestemming. De Roze Doos en de betrokken partner zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze inzameloperatie. Elk van hen informeert u over hun respectieve privacybeleid. Met betrekking tot deze verzameloperatie kunt u contact opnemen met De Roze Doos om uw rechten op grond van de AVG uit te oefenen.

Zodra uw gegevens zijn doorgegeven, is de partner als enige verantwoordelijk voor de gegevensverwerking voor zijn eigen doeleinden en moeten verzoeken betreffende uw rechten rechtstreeks tot hem worden gericht.

 • Gebruik van de vóór de applicatie van de AVG verzamelde gegevens door de partners van De Roze Doos

Met betrekking tot gegevens waarvan De Roze Doos de exacte herkomst niet meer kan bepalen of waarvoor uw toestemming verkregen is vóór de applicatie van de door de AVG opgelegde eisen, en op voorwaarde natuurlijk dat u nooit geprotesteerd heeft tegen de ontvangst van producten, aanbiedingen en informatie, veronderstelt De Roze Doos dat haar legitieme belang om contact met u op te nemen en uw gegevens aan haar eenmalige partners door te geven, afgewogen tegen het belang van de tot dan toe betrokken personen, haar toestaat om de gegevens in deze zin te blijven gebruiken. Meer in het bijzonder bestaat haar belang erin om de partners van De Roze Doos in staat te blijven stellen om u commerciële communicatie te sturen waarin producten of diensten worden gepromoot die verband houden met het ouderschap, door voordelen en kortingen aan te bieden aan de Gebruikers van De Roze Doos.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de ontvangst van deze communicatie. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de rubriek Hoe kunnen Gebruikers hun recht uitoefenen?” raadplegen.

 • Commerciële communicatie via sociale netwerken

De Roze Doos maakt gebruik van de diensten van verschillende sociale netwerken, momenteel Facebook, Instagram, Pinterest en Tik Tok, voor de promotie van diensten en producten die verband houden met de in de vorige paragraaf genoemde sectoren.

Deze netwerken bieden diensten aan om de creatie van een publiek te vergemakkelijken, d.w.z. de creatie door het sociale netwerk van een groep ontvangers tot wie een communicatie zal worden gericht.

Het proces van publieksopbouw kan inhouden dat persoonlijke gegevens over u (e-mailadres) worden doorgegeven aan het sociale netwerk voor het verlenen van de dienst, hetzij op verzoek van een partner van De Roze Doos, hetzij op eigen initiatief voor zijn eigen account. Gebruikers die ook gebruikers van het betrokken sociale netwerk zijn, zullen via dit kanaal waarschijnlijk reclameboodschappen te zien krijgen. De Roze Doos geeft de gegevens rechtstreeks en alleen door aan het sociale netwerk voor de uitvoering van de dienst voor de communicatiecampagne die zal worden uitgevoerd door een partner van De Roze Doos.

Uw e-mailadres mag alleen worden gebruikt om een publiek te creëren als u hebt ingestemd met het delen van uw gegevens met de partners van De Roze Doos en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van communicatie via e-mail.

De Roze Doos is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het gebruik van sociale netwerkdiensten om advertenties weer te geven op gebieden waarin Gebruikers interesse hebben getoond en/of om haar partners in staat te stellen dit te doen wanneer Gebruikers ermee hebben ingestemd dat hun gegevens worden gedeeld. Meer in het bijzonder bestaat dit belang erin de sociale netwerkdiensten te kunnen gebruiken om via het sociale netwerkkanaal berichten van commerciële aard te kunnen plaatsen voor haar eigen activiteiten of door haar partners voor die van hen, en dit aan een publiek dat waarschijnlijk geïnteresseerd is in mededelingen rond de kindertijd die verband houden met de activiteiten van De Roze Doos.

De gebruikers van de diensten om de creatie van een publiek (De Roze Doos of haar eventuele partner) en het sociale netwerk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking met betrekking tot de creatie van het publiek, volgens hun respectieve privacybeleid. Het privacybeleid van de bovengenoemde sociale netwerken, met inbegrip van de maatregelen die zijn genomen om de overdracht buiten de Europese Economische Ruimte te controleren in het kader van de levering van diensten door deze sociale netwerken, kan worden geraadpleegd via de volgende links:

Wat de mededeling van gegevens aan het sociale netwerk betreft, kunt u contact opnemen met De Roze Doos om de door de AVG verleende rechten uit te oefenen.

 • Verbetering van het dienstenaanbod

De Roze Doos meet de openingsratio, de klikratio en de uitschrijvingsratio van haar e-mails op grond van haar rechtmatig belang dat erin bestaat de communicatie te kunnen afstemmen op de behoeften van de Gebruikers.

Het verwerkt ook de gegevens van gebruikers voor:

 • Om de werking, verbetering en optimalisering van de Diensten van de Site te beheren;
 • Het uitvoeren van statistische analyses, met name commerciële statistieken;
 • Om de verzameling en het gebruik van meningen en opmerkingen over producten, diensten of inhoud te beheren.

De Roze Doos voert ook enquêtes en onderzoeken uit om de behoeften van Gebruikers met betrekking tot de door haar aangeboden diensten beter te begrijpen. In dit kader kan De Roze Doos contact opnemen met Gebruikers om hen uit te nodigen deel te nemen aan het onderzoek of de enquête op strikt vrijwillige basis

De Roze Doos is van mening dat het een legitiem belang heeft om de behoeften en voorkeuren van Gebruikers beter te leren kennen door de analyse van de gegevens waarover zij beschikt of verkrijgt en die betrekking hebben op haar activiteiten.

 • Deelname aan een producttestactie

Wanneer een Gebruiker ervoor kiest om deel te nemen aan een producttestactie georganiseerd door De Roze Doos en/of een Partner, worden hun gegevens verwerkt, tenzij anders specifiek vermeld op het moment van inschrijving, op basis van de toestemming die wordt gevraagd bij inschrijving voor de actie of, in het geval van een overeenkomst die de testoperatie regelt, in de mate die nodig is voor de onderhandeling of uitvoering van de overeenkomst die met de Gebruiker is gesloten. Deze gegevens worden gebruikt om de verzending van te testen producten te beheren en om de antwoorden op evaluatievragenlijsten te verzamelen en verwerken. In sommige gevallen worden de gegevens gebruikt voor de promotie van de actie op socialemediakanalen of websites.

 • Deelname aan een enquête

Wanneer een Gebruiker ervoor kiest om deel te nemen aan een enquête uitgevoerd door De Roze Doos en/of een Partner, worden hun gegevens gebruikt om de antwoorden op vragenlijsten te verzamelen en te analyseren, en indien van toepassing, om deelnemers een voordeel te geven in verband met hun deelname. Tenzij anders specifiek vermeld in de uitnodiging om deel te nemen aan een enquête, worden de antwoorden anoniem verwerkt of met hun toestemming.

 • Deelname aan een wedstrijd

Met het oog op het beheer van de wedstrijden die zij organiseert (waaronder wedstrijden, loterijen of andere promotionele acties, met uitzondering van online gokken), verwerkt De Roze Doos de gegevens die u bij uw inschrijving voor de wedstrijd hebt verstrekt.

Het verzamelen en verwerken van de gegevens van de deelnemers is noodzakelijk voor de inschrijving voor het vergelijkend onderzoek en het beheer van het vergelijkend onderzoek (d.w.z. de uitvoering van het contract voor deelname aan een vergelijkend onderzoek). Deze gegevens worden met name gebruikt om contact op te nemen met de winnaar en om de prijs op een efficiënte en tijdige manier uit te reiken. Het wordt ook gebruikt door De Roze Doos om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De winnaar geeft De Roze Doos bovendien de toestemming om zijn of haar status als winnaar te gebruiken voor commerciële operaties of marketingdoeleinden door het bedrijf dat de prijs levert, naargelang het geval, via e-mail, telefoon, sms of spraakbericht, zonder dat dit recht geeft op een vergoeding, auteursrecht of enig ander voordeel dan de toegekende prijs. Bij weigering hiervan zal de prijs niet worden toegekend.

 • Bescherming van De Roze Doos accounts, formulieren en website

Wij zijn van mening dat wij een legitiem belang hebben bij het verwerken van gegevens om de accounts van onze Gebruikers te kunnen beschermen, om de goede werking van de website van De Roze Doos te behouden en om de online formulieren die op de website beschikbaar zijn te beschermen.

 • Naleving van de wettelijke verplichtingen door De Roze Doos

Om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, kan De Roze Doos uw persoonsgegevens verwerken

  • in geval van een overtreding en voor gerechtelijke doeleinden,
  • om te zorgen voor een veilige toegang tot het account (login, IP-adres login, datum/tijd login),
  • om te voldoen aan haar verplichtingen vanuit de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name bij het beheer en de follow-up van uw verzoeken om toegang tot, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede uw rechten om bezwaar te maken en de verwerking te beperken
  • om bewijs te bewaren van de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt en van het gevolg dat is gegeven aan uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen.
 1. Aan wie worden de persoonsgegevens meegedeeld?

  • De Roze Doos en haar onderaannemers

De op de Site verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn bestemd voor De Roze Doos. In het kader van haar activiteit kan De Roze Doos echter bepaalde persoonsgegevens overdragen aan eventuele onderaannemers, enkel en alleen om hen in staat te stellen hun toevertrouwde opdrachten uit te voeren (voorbereiding en verdeling van de dozen, computeronderhoud ...) en volgens de instructies van De Roze Doos. Deze onderaannemers hebben de verplichting om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en deze niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun opdracht. De Roze Doos blijft verantwoordelijk voor de uitgevoerde verwerking en verzekert de naleving van het gegevensgebruik door haar onderaannemers.

  • De commerciële partners van De Roze Doos:

Met de voorafgaande toestemming van de Gebruiker kan De Roze Doos ook bepaalde persoonsgegevens overdragen aan haar vertrouwde partners (waaronder P&G (Pampers, Always, Ariel,...), Nutricia en Spadel (Spa)) waarvan de geactualiseerde lijst hier geraadpleegd kan worden, voor de eerdergenoemde doeleinden.

De persoonsgegevens van de Gebruiker, die overgedragen kunnen worden aan vertrouwde partners zijn: burgerlijke staat, naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht van het kind, voornaam van het kind, geboortedatum van het kind/geplande bevallingsdatum. De Gebruiker aanvaardt, indien hij/zij hiermee instemt, dat de vertrouwde partners hem kunnen contacteren via de contactgegevens die hij tijdens zijn/haar registratie aan De Roze Doos heeft meegedeeld.

Deelname aan een prijsvraag of producttest die wordt georganiseerd door een Partner of waarmee een Partner is verbonden, houdt in dat gegevens (achternaam, voornaam, postadres of e-mailadres) worden verstrekt aan de Partner ten behoeve van de verzending van de te testen pakketten of de winst of een voordeel op een digitaal medium in het kader van een prijsvraag).

De Roze Doos eist van haar partners dat zij handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en dat zij bijzondere aandacht besteden aan de vertrouwelijkheid van deze gegevens.

In geval van overdracht van gegevens worden de commerciële partners van De Roze Doos verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker die aan hen overgedragen worden. De Roze Doos raadt haar Gebruikers aan om het privacybeleid van haar partners te raadplegen.

  • Alle bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten:

De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen uiteindelijk meegedeeld worden aan elke gerechtelijke of administratieve autoriteit die daarom verzoekt in overeenstemming met een toepasselijke wet.

    

  • Externe raadslieden en actoren die bij een geschil betrokken zijn

Wanneer De Roze Doos gebruik maakt van de diensten van externe adviseurs of actoren (bijvoorbeeld een advocaat of een externe functionaris voor gegevensbescherming), kunnen uw gegevens aan hen worden meegedeeld. Dit zal echter alleen geschieden ten behoeve van de uitvoering van de hun toevertrouwde opdracht.

In geval van een geschil of klacht kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan derden (raadsman, verzekeraar, Gegevensbeschermingsautoriteit, rechtbanken en gerechtelijke actoren, ...) met het oog op de verdediging van de rechten en belangen van De Roze Doos.

 1. Worden persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

Voor het uitvoeren van haar eigen Diensten, geeft De Roze Doos momenteel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie.

In het geval dat De Roze Doos of een van haar onderaannemers ertoe gebracht zou worden een overdracht uit te voeren in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, of dat niet dezelfde mate van bescherming biedt, verbindt De Roze Doos zich ertoe deze stromen te reguleren door middel van adequate juridische instrumenten om een bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

Met betrekking tot de diensten van sociale netwerken of Google (voor het ReCaptcha-hulpprogramma dat op de Site wordt gebruikt, zoals beschreven in punt 9), worden de maatregelen die deze aanbieders nemen om de overdracht van gebruikersgegevens buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van de levering van hun diensten te controleren, uiteengezet in hun respectieve beleid. In de punten 9 en 10 hieronder worden links naar deze beleidslijnen gegeven.

 1. Met welke middelen kunnen Gebruikers worden gecontacteerd?
 • Door De Roze Doos

De Gebruikers worden mogelijk gecontacteerd door De Roze Doos en haar partners via e-mail, telefoon, SMS en post.

Indien de Gebruiket niet langer via een van deze kanalen wenst gecontacteerd te worden, kan hij of zij bezwaar maken tegen de berichten of zijn of haar toestemming intrekken, door dit op elk moment aan te geven in de rubriek Mijn Account of via de afmeldingslink die hiervoor voorzien is in alle elektronische communicatie van De Roze Doos (voor meer informatie over uw rechten, zie de rubriek "Hoe kunnen Gebruikers hun recht uitoefenen?").

 • Door De Roze Doos bij sponsoring

De gesponsorde derde kan per e-mail gecontacteerd worden.

De persoonsgegevens van de derde worden door De Roze Doos niet bewaard na deze sponsoractie (d.w.z. na het versturen van de uitnodigingsmail) zonder toestemming van de derde of registratie in het De Roze Doos Programma.

 • Door de vertrouwde partners van De Roze Doos

Mits voorafgaande toestemming van de Gebruiker kunnen de persoonsgegevens die aan de vertrouwde partners van De Roze Doos worden doorgegeven ook informatieve of promotionele mededelingen van hen omvatten via elektronische middelen (e-mail en SMS), telefoon en/of post.

Om zijn/haar recht op verzet tegen dergelijke commerciële prospectie uit te oefenen, dient de Gebruiker de website van de vertrouwde partner van Gebruikers te raadplegen of er rechtstreeks contact mee op te nemen.

 1. Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

De gegevens van de Gebruiker, alsmede de gegevens met betrekking tot zijn/haar inschrijving bij het Programma, de keuzes die hij maakt ten aanzien van de mededelingen die hij/zij wenst te ontvangen en het gebruik dat van zijn/haar persoonsgegevens wordt gemaakt zolang zijn of haar account niet verwijderd wordt, en uiterlijk wanneer tot zijn of haar huishouden zoals eerder geregistreerd, geen kinderen onder de 14 jaar meer behoren. Bij de informatie over de samenstelling van het huishouden wordt hiermee rekening gehouden en de door de Gebruikers ingevoerde gegevens over hun kinderen worden slechts bewaard tot de kinderen 14 jaar oud zijn.

Als de registratieprocedure niet voltooid is, bijvoorbeeld omdat niet alle verplichte velden ingevuld zijn, worden deze onvolledige gegevens tot 6 maanden na het begin van de aanmaak van de account bewaard, zodat het potentiële Gebruiker zijn/haar registratie kan voltooien. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden door De Roze Doos, noch gecommuniceerd worden aan haar partners, voordat de aanmaak van de account afgerond is.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de naleving van een contractuele of wettelijke verplichting (met name het bewijs van de naleving van de door de AVG opgelegde verplichtingen en het gevolg dat wordt gegeven aan de uitoefening van uw rechten) worden bewaard en/of gearchiveerd voor de duur dat de verantwoordelijkheid van De Roze Doos in twijfel kan worden getrokken.

Verbindingslogs van websites worden maximaal één maand bewaard. Metadata met betrekking tot interacties op de account van de gebruiker kunnen worden bewaard zolang de account actief is (bijvoorbeeld de datum waarop de account is aangemaakt). We bewaren ook de datum van de laatste verbinding met de account.

De gegevens over de deelname aan een vergelijkend onderzoek worden bewaard zolang het vergelijkend onderzoek niet is afgesloten en worden uiterlijk 12 maanden na de afsluiting van het vergelijkend onderzoek gewist.

Gegevens met betrekking tot deelname aan een enquête of testactie worden uiterlijk 12 maanden na afloop van de enquête of actie verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens die worden gepubliceerd op de sociale netwerken van De Roze Doos of op haar website (posts, video's, citaten uit productreviews) worden niet verwijderd.

 1. Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

o       Algemene maatregelen

De Roze Doos wendt verschillende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen aan om de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te garanderen en neemt alle nuttige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van deze gegevens te vrijwaren van verlies, wijziging of misbruik.

Daarom neemt De Roze Doos alle nuttige en redelijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat ze vervormd of beschadigd worden of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben (fysieke bescherming van de lokalen, authenticatieprocedures met persoonlijke en veilige toegang via vertrouwelijke identificatoren en wachtwoorden, registratie van verbindingen, codering van bepaalde gegevens...).

  • Opslagbeveiliging

Tijdens de bewaarperiode worden de persoonsgegevens van de Gebruikers opgeslagen op beveiligde servers in de Europese Unie en zijn ze slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk.

  • Beveiligd wachtwoord

Bij de registratie op de Site of op de mobiele applicatie van De Roze Doos en het openen van een account moet de Gebruiker een wachtwoord kiezen dat strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord, waarvan het gebruik toegang geeft tot zijn/haar persoonlijke account en tot de persoonsgegevens die hij/zij tijdens of na zijn/haar registratie verstrekt heeft.

Deze site maakt op verschillende pagina's gebruik van het reCAPTCHA systeem van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") om ingevoerde formulieren te beveiligen en onderscheid te maken tussen ingevoerde gegevens door een mens en geautomatiseerd misbruik, hetgeen in het legitieme belang is om de site te beschermen tegen geautomatiseerde malware en spam. Hierbij worden de gegevens verzonden die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst, waaronder het IP-adres van de internetgebruiker. De reCAPTCHA-analyse vindt volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gebracht van de uitvoering van een dergelijke analyse.

Wanneer u Google reCAPTCHA gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC. buiten de Europese Economische Ruimte. Meer informatie over Google reCAPTCHA is beschikbaar op https://www.google.com/recaptcha/about/. Het Privacybeleid van Google, inclusief de maatregelen die zijn genomen om overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte te regelen, is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Uw gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google, die beide rechtstreeks toegankelijk zijn via de reCAPTCHA-werkbalk op de pagina's van de website.

 1. Welk gebruik maakt De Roze Doos van gegevens op haar sociale netwerkpagina's ?

De gegevens die u verstrekt door onze pagina's op sociale netwerken te bezoeken, worden of kunnen gezamenlijk door het sociale netwerk en de beheerder van deze pagina worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • de verbetering van het reclamesysteem via het sociale netwerk;
  • het verkrijgen van publieksstatistieken van de pagina.

De gegevens die eventueel via cookies worden verzameld, zijn gegevens met betrekking tot uw account, het delen van inhoud of communicatie die u met anderen hebt.

Deze gegevens worden door de beheerder van de pagina uitsluitend verwerkt in het kader van zijn rechtmatig belang bij het verkrijgen van statistieken over de bezoekers van zijn pagina, om zijn pagina adequaat te promoten. De door het sociale netwerk opgestelde publieksstatistieken worden alleen in geanonimiseerde vorm aan de beheerder van de pagina overgedragen.

Deze gegevens worden of kunnen verwerkt worden zolang de pagina bestaat en u deze bezoekt.

Het beleid voor het gebruik van persoonsgegevens van elk sociaal netwerk kan gevonden worden door op de volgende links te klikken:

 1. Wat is het cookiebeleid van De Roze Doos?

U kunt alle informatie over het cookiebeleid van De Roze Doos vinden door op de volgende link te klikken: https://www.derozedoos.be/nl/privacybeleid-van-persoonsgegevens-de-roze…

 1. Welke rechten hebben Gebruikers op hun persoonsgegevens?

In overeenstemming met de AVG, geniet de Gebruiker van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben:

  • een informatierecht dat door dit privacybeleid geïmplementeerd wordt,
  • een toegangsrecht dat hem in staat stelt om van De Roze Doos de mededeling van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen,
  • een recht op rectificatie dat hem/haar in staat stelt om, indien nodig, persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, bij te werken, en die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zouden zijn,
  • een recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") dat hem/haar in staat stelt om onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden van De Roze Doos de verwijdering of afschaffing van zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen,
  • een beperkingsrecht van de verwerking, waardoor het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om De Roze Doos te verbieden zijn/haar gegevens te gebruiken en te verwerken gedurende een bepaalde periode, zodat verificatie kan plaatsvinden (controle van de juistheid van de persoonsgegevens, controle of de door de persoon opgegeven legitieme redenen prevaleren boven die van de verwerkingsverantwoordelijke in het geval van een verzoek om verzet, enz.)
  • een overdraagbaarheidsrecht op gegevens, dat De Gebruiker onder de voorwaarden van artikel 20 van de AVG in staat stelt de door hem verstrekte gegevens in een gemakkelijk herbruikbare vorm terug te halen en deze zo nodig aan een derde partij over te dragen.
  • een recht van bezwaar in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, behalve in het geval van commerciële prospectie door De Roze Doos en haar partners (dit recht kan dan uitgeoefend worden zonder dat daarvoor een legitieme reden aangevoerd moet worden), tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben,
  • het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer de gegevens op basis daarvan verwerkt worden,
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: elke klacht over de toepasselijke privacywetgeving kan voorgelegd worden aan de gegevensbeschermingsautoriteit.
 1. Hoe kunnen Gebruikers hun recht uitoefenen?
  • Ik wil mijn gegevens die door De Roze Doos bewaard worden, inzien of corrigeren:

De Gebruiker heeft toegang tot alle persoonsgegevens die hij/zij meegedeeld heeft die op hem/haar betrekking hebben door zich te identificeren op de Site en door de rubriek “Mijn account” te raadplegen. De Gebruiker kan dus op elk moment zelf zijn/haar persoonsgegevens corrigeren door zich te identificeren op de Site.

  • Ik wil me afmelden voor communicatie van De Roze Doos:

De Gebruiker kan zich ook op elk moment uitschrijven voor de communicatie van De Roze Doos, die automatisch gebeurt bij de inschrijving op de Site, door te klikken op de uitschrijvingslink in elke e-mail of door in te loggen op de Site in de rubriek "Mijn persoonlijke gegevens" onder de rubriek "Mijn profiel". Door de opt-out kiest de Gebruiker ervoor om geen verdere commerciële communicatie van De Roze Doos te ontvangen, met uitzondering van de geschenkdozen.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de verzending van De Roze Doos-aanbiedingen om technische redenen niet onmiddellijk kan worden stopgezet. Er kan een vertraging zijn voor de wijziging om het verzoek van de gebruiker te registreren en te verwerken.

  • Ik wil bezwaar maken tegen de overdracht van mijn gegevens aan partners

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de overdracht van zijn/haar gegevens aan de vertrouwde partners van De Roze Doos op elk moment in te trekken door naar zijn/haar account te gaan onder de rubriek "Mijn persoonlijke gegevens" en vervolgens "Mijn abonnementen" of door het vakje "Ik ga ermee akkoord om aanbiedingen van de vertrouwde partners van De Roze Doos te ontvangen, inclusief P&G (Pampers,…), Nutricia en Spadel (Spa), voor mijzelf en mijn kind. Om van gepersonaliseerde aanbiedingen en privileges te genieten, ga ik ermee akkoord dat alle persoonsgegevens die ik heb verstrekt, aan hen worden doorgegeven, in overeenstemming met ons privacybeleid. Ik kan mijn toestemming voor commerciële prospectie door deze partners op elk moment intrekken, via mijn account of via de communicaties die mij worden toegestuurd" in mijn persoonlijke ruimte onder de rubriek "Mijn persoonlijke gegevens" en vervolgens "Mijn abonnementen".

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat om technische redenen de toezending van aanbiedingen van zijn partners niet onmiddellijk wordt stopgezet. Er kan een aanpassingsperiode zijn om het verzoek van de gebruiker te registreren en te verwerken.

 • Ik wens niet langer communicatie per SMS te ontvangen:

De Gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen het ontvangen van commerciële aanbiedingen per SMS van De Roze Doos en haar partners of zijn/haar toestemming intrekken door te antwoorden met "STOP" op een gratis nummer dat in elke SMS vermeld wordt.

De Gebruiker kan ook te allen tijde zijn/haar telefoonnummer uit zijn/haar account verwijderen door in te loggen op de Site en de rubriek "Mijn persoonlijke gegevens" onder "Mijn account" te raadplegen.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat om technische redenen, de verzending van SMS-berichten niet onmiddellijk wordt stopgezet. Er kan een aanpassingsperiode zijn om het verzoek van de gebruiker te registreren en te verwerken.

 • Ik wil niet langer telefonisch gecontacteerd worden:

De Roze Doos wijst de Gebruiker er tevens op dat hij/zij de mogelijkheid heeft zich gratis in te schrijven op een lijst van verzet tegen telefonische colportage (zoals Bel me niet meer op). Registratie op een dergelijke lijst verbiedt elke professionele gebruiker, met inbegrip van De Roze Doos en haar partners, om de gebruiker telefonisch te benaderen, behalve in het geval van een reeds bestaande contractuele relatie.

De Gebruiker kan ook te allen tijde zijn/haar telefoonnummer uit zijn/haar account verwijderen door in te loggen op de Site en de rubriek "Mijn persoonlijke gegevens" onder "Mijn account" te raadplegen.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat het gebruik van een telefoonnummer om technische redenen niet onmiddellijk kan worden beëindigd. Er kan een aanpassingsperiode zijn om het verzoek van de gebruiker te registreren en te verwerken.

 • Van de vertrouwde partners van De Roze Doos:

Indien de Gebruiker zijn/haar recht van toegang, rectificatie, wissing en overdraagbaarheidsrecht met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die door de betrokken partnerbedrijven worden gebruikt, alsmede zijn/haar recht op bezwaar en beperking van de verwerking wenst uit te oefenen, dient hij/zij de website van dit bedrijf te raadplegen of er rechtstreeks contact mee op te nemen.

  • Ik wil mijn account en alle bijbehorende gegevens verwijderen

De Gebruiker kan de verwijdering van zijn/haar account en alle bijbehorende gegevens vragen door een verzoek per e-mail te sturen naardpo@familyservice.be. In het verzoek moeten ten minste de voor- en achternaam van de Gebruiker en het aan de account van de Gebruiker gekoppelde e-mailadres worden vermeld, om het risico van fouten door homoniemen te vermijden.

De verwijdering houdt in dat de Gebruiker is uitgeschreven voor alle communicatie, niet langer de berichten van De Roze Doos ontvangt en geen toegang meer heeft tot diensten die zijn voorbehouden aan accounthouders op de Website van La Boite Rose of op mobiele applicaties van De Roze Doos. Als de Gebruiker een account heeft aangemaakt op een of meerdere applicaties van De Roze Doos, leidt de verwijdering van de De Roze Doos account automatisch tot de verwijdering van de gekoppelde accounts die op deze applicaties zijn aangemaakt, evenals alle content van de Gebruiker op deze applicaties. De accounts zijn gekoppeld als de Gebruiker bij het aanmaken van een account op de applicatie hetzelfde e-mailadres gebruikt als het e-mailadres dat is opgegeven in zijn De Roze Doos Account of als hij zich aanvankelijk heeft geregistreerd op een De Roze Doos applicatie.

  • Met betrekking tot cookies

Hoe u de parameters van de verzamelde cookies kunt instellen, vindt u op onze pagina over cookies.

  • Voor alle andere verzoeken betreffende de uitoefening van zijn rechten:

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving kan de Gebruiker zijn/haar rechten uitoefenen door zijn/haar verzoek op enigerlei wijze te motiveren en te richten:

 • of per post naar: Familiedienst /N.D.P.K. sa, Keizer Karellaan 576, B-1082 Brussel.

Het verzoek moet ten minste de voor- en achternaam van de Gebruikeren het aan de account van de Gebruiker gekoppelde e-mailadres bevatten, om het risico van fouten door homoniemen te vermijden. Wij behouden ons het recht voor een aanvullend identiteitsbewijs te vragen.

Afficher le bouton de partage Off