favorieten
Rechten van de zwangere vrouw

Heb ik recht op een toeslag van mijn kinderbijslag? Info/Intox


Geschreven op 16/10/2023 door Family Service,
Gewijzigd op 16/10/2023 Artikel geschreven in samenwerking met: Famiwal

Nadat je jouw geboortepremie hebt aangevraagd wordt er automatisch een dossier voor jouw kinderbijslag aangemaakt. Bij de geboorte van jouw kind begin je elke maand zijn/haar kinderbijslag te ontvangen. FAMIWAL, het openbare Waalse kinderbijslagfonds, begeleidt je kind van 0 tot 25 jaar.

Maar wist je dat sommige toeslagen aan je kinderbijslag kunnen worden toegevoegd, afhankelijk van de leeftijd van je kind en je gezinssituatie?

Laten we de feiten erbij halen aangezien er veel misinformatie is over dit onderwerp...

Alle alleenstaande ouders hebben recht op een toeslag. INFO

Alleenstaande ouders vertegenwoordigen bijna 19% van de huishoudens in België. Als je een alleenstaande ouder bent (vader of moeder), wordt er een "alleenstaande ouder toeslag" toegevoegd aan je kinderbijslag voor elk kind geboren sinds 1 januari 2020.

> Tot €23 per kind (afhankelijk van het inkomen)

Ik werk, dus ik heb geen recht op de sociale toeslag gekoppeld aan de financiële situatie van ouders. INTOX

De « sociale toeslag » wordt elke maand, samen met de kinderbijslag, uitbetaald aan gezinnen met een bruto jaarinkomen van minder dan € 51.000, ongeacht de situatie (werkloosheid, ...) en aan gezinnen onder het B.V.T.-statuut (Begunstigde van de Verhoogde Tegemoetkoming). De beoordeling van dit recht gebeurt automatisch bij de aanvraag van kinderbijslag of jaarlijks op basis van fiscale gegevens.

> Tot 64 € per kind (afhankelijk van het inkomen)

Op 6, 12 en 18 jaar wordt de kinderbijslag verhoogd. INFO/INTOX

Om de opgroeing te ondersteunen, is er een « maandelijkse leeftijdstoeslag » voorzien op 6, 12 en 18 jaar voor alle kinderen geboren vóór 2020. Je hoeft niets te doen, alles gebeurt automatisch! Let op, kinderen geboren vanaf 2020 ontvangen al een hogere kinderbijslag, de toeslag wordt pas vanaf hun 18e verjaardag toegekend.

>Tot 75€ per kind (automatische toevoeging)

De « schoolpremie »wordt jaarlijks uitbetaald. INFO

Elk jaar, begin augustus, wordt de « schoolpremie » automatisch toegevoegd aan de kinderbijslag om de terugkeer naar school van de kinderen voor te bereiden. Deze varieert afhankelijk van de leeftijd van jouw kind.

>Tot 137€ per kind (afhankelijk van de leeftijd van het kind)

De « grote gezins-toeslag »wordt pas vanaf het 4e kind uitbetaald. INTOX

Sinds 1 januari 2020, zodra het derde kind wordt toegevoegd aan het gezin, heeft u recht op een « grote gezins-toeslag », die varieert afhankelijk van het gezinsinkomen. Maar wat met samengestelde gezinnen? Het effect op de kinderbijslag hangt af van verschillende factoren zoals het verblijf van het kind, de geboortedatum van de kinderen, de persoon die de kinderbijslag ontvangt, enz..

>tot 41€ per kind (afhankelijk van het inkomen)

Kinderen met een handicap of een chronische ziekte hebben recht op een speciale toeslag. INFO

Extra hulp is mogelijk voor kinderen van 0 tot 21 jaar die lijden aan een handicap, een chronische ziekte (bijv. diabetes, doofheid) of die specifieke begeleiding nodig hebben (bijv. gehoorapparaat, logopedie, enz.). Om recht te hebben op deze toeslag, wordt uw dossier doorgestuurd naar het VAPH, dat het kind evalueert volgens het puntenstelsel per pijler..

>tot 656€ per kind (afhankelijk van het handicapniveau van het kind)

(*) Alle bedragen vermeld in dit artikel zijn afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal en geïndexeerd volgens de spilindex.

Fred, vader van Lilou, Mila et Hugo
gemengd gezin

"Na meerdere jaren huwelijk ben ik gescheiden van de moeder van mijn 2 dochters. Ik heb een tijdje alleen als vader gewoond met Lilou en Mila. Vervolgens, in 2021, ontmoette ik Vanessa met wie ik een zoontje kreeg, Hugo, en vormden we wat men een 'samengesteld gezin' noemt.

Een paar maanden geleden nam FAMIWAL contact met ons op om ons te informeren dat we recht hadden op de 'grote gezins-toeslag'. Er was geen enkele actie vereist, de toeslag werd geïntegreerd in het bedrag van de kinderbijslag dat we elke maand voor Hugo ontvangen."

Pascale, moeder van Simon
die lijdt aan diabetes type 1

"Toen Simon 7 jaar oud was werd de diagnose gesteld: hij leed aan diabetes type 1. Toen zag ons dagelijks lever er helemaal anders uit, we moesten ons allemaal aanpassen aan deze gebeurtenis. Naast de kosten voor de behandeling moesten we ook manieren vinden om voltijds te blijven werken, terwijl we ons bezighielden met de injecties, het speciale dieet en alle andere beperkingen die gepaard gaan met Simons ziekte. Ik moet toegeven dat we door verschillende moeilijke jaren zijn gegaan. Op een dag, tijdens een gesprek met een bekende wiens zoon ziek was, adviseerde ze me om mijn kinderbijslagfonds te vragen of ik recht had op een toeslag. Na contact te hebben opgenomen met mijn dossierbeheerder, moest ik een aanvraag indienen bij de dienst voor hulp aan gehandicapten - tegenwoordig de VAPH. We werden toegewezen aan een arts die Simons zaak beoordeelde, waarbij uiteraard rekening werd gehouden met de gezondheidsaspecten maar ook met de sociale en familiale gevolgen die op hun beurt kosten met zich mee kunnen brengen. We verworven het recht op de specifieke toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening. Ik ben blij dat ik de stap heb gezet, want in het begin dacht ik dat het een toeslag was die was voorbehouden aan ernstige vormen van handicap. Maar dat is niet het geval. Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen die specifieke hulp nodig hebben."

Famiwal QR