De aangifte van je zwangerschap

Na een eerste onderzoek rond de tweede zwangerschapsmaand krijg je van je gynaecoloog een aangifte van zwangerschap die je aan je werkgever moet geven. Hier staat de vermoedelijke bevallingsdatum op.

Goed om te weten :

  • Breng je werkgever eerst op de hoogte tijdens een persoonlijk gesprek en dan met een aangetekende brief. Je bent beschermd tegen ontslag zodra je je zwangerschap mondeling hebt meegedeeld. Indien je werkgever je ontslag geeft wegens je zwangerschap moet hij 6 maanden extra opzeggingsvergoeding betalen.
  • De schriftelijke aangifte moet je indienen ten laatste 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum (9 weken in geval van een meerlingzwangerschap). Aan deze nieuwe situatie zijn financiële voordelen verbonden die je worden toegekend door twee verschillende instanties: je ziekenfonds en het kinderbijslagfonds.


Vergeet dus niet aangifte van je zwangerschap te doen:

  • Bij je ziekenfonds ten laatste tussen de 6de en 4de week voor de bevalling, om recht te hebben op je uitkering voor je moederschapsrust.
  • Aan je kinderbijslagfonds vanaf de 6de zwangerschapsmaand, dan kan het fonds je het kraamgeld (vanaf de 8ste maand) en de kinderbijslag (na de geboorte) uitbetalen.

Kinderbijslag en kraamgeld verschilt per regio in België. Meer info vinden jullie op de website www.infino.be

 

Lees ook:

Wie betaalt mijn kinderbijslag ?

Geboortepremie aanvragen

Word lid van De Roze Doos

Meer dan 800 euro voordelen, waaronder toegang tot al onze geschenkdozen !

Advantages