Jalons du developpement
favorieten
Baby maand per maand

De hoofdlijnen van de psychomotorische ontwikkeling


Geschreven op 12/08/2022 door Family Service,
Gewijzigd op 12/08/2022

Je kindje ontwikkelt na verloop van tijd zijn gebaren en bewegingen. 

Profiteer van voordelen tot 600€, praktische en onmisbare tips
talrijke stalen, gratis dozen

Tegelijkertijd evolueert zijn manier van liefhebben, waarnemen, begrijpen, communiceren, spelen. En al deze ontwikkelingen staan in verbinding met elkaar : we mogen de psychologische en de motorische ontwikkelingen dan ook niet loskoppelen van elkaar. Dat is ook waarom men spreekt over ‘ psychomotoriek ’, 2 termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De eerste maand

Klein en in je armen gelegen, verslindt hij je met zijn blik. Je baby’tje is vooral geïnteresseerd in felgekleurde voorwerpen en luistert aandachtig naar nieuwe geluiden.

De tweede maand

Tegen het einde van de tweede maand zal je ontroerd worden door de glimlach die hij je schenkt als antwoord op de jouwe. Je kindje leert blijheid en geluk te uiten.

De derde maand

Hij opent zich meer en meer naar de buitenwereld toe en is geïnteresseerd in alles wat hem omringt. Hij is gelukkig als hij betrokken wordt bij de huishoudelijke taken, ook al ligt hij maar gewoon in zijn stoeltje. Hij kijkt toe terwijl je zijn eten bereidt, de andere kinderen in bad steekt…

De vierde maand

Net zoals de andere emoties die hij reeds kan uiten, krijgt hij nu ook het lachen onder de knie. Je kindje begint de verschillende situaties te herkennen waarmee hij geconfronteerd wordt en zal het niet nalaten daarop te reageren met de gepaste emotie: plezier, blijheid, angst, woede, weerzin…

De vijfde maand

Woede, irritatie, ontevredenheid, genoegdoening, blijheid, genegenheid... Je baby leert de verschillende nuances in je stem herkennen en het slaat hem met verstomming.

De zesde maand

Je kindje zal duidelijk laten voelen wat hij wil en je zal behoorlijk geslepen moeten zijn indien je zijn mondje wil afvegen wanneer hij daar niets voor voelt. Hij zal zich niet generen om je hand weg te duwen.

De zevende maand

Een belangrijke stap in zijn ontwikkeling! Hij leert vreemde mensen te onderscheiden van familieleden en wantrouwt mensen die hij niet kent. Als je een stuk speelgoed verstopt, gaat hij ernaar zoeken terwijl hij daarvoor geloofde dat de dingen in het niets konden verdwijnen van het moment dat hij ze niet meer zag. Hij vergat ze ook onmiddellijk. Nu begint hij echter te begrijpen dat mensen en dingen niet ophouden te bestaan als je ze niet ziet. Het is in die wetenschap dat hij op zoek zal gaan naar het stuk verstopte speelgoed.

De achtste maand

Gezichten van onbekenden schrikken hem af. Ze doen hem denken dat zijn mama er niet is. Als ze de kamer verlaat, heeft hij schrik dat hij haar niet meer zal terugzien. Alle baby’s van 8 maanden maken deze fase mee. Het is het moment dat ze zich aan hun moeder hechten en hun hoofdje wegdraaien van vreemden. Als hij echter zijn eerste levensmaanden als gelukkig heeft ervaren, zal hij deze fase snel ontgroeien en standvastiger en zelfstandiger gaan functioneren. Het verschaft hem wel het nodige
plezier zich achter zijn slabbetje te verstoppen en terug tevoorschijn te komen. Het is een manier om met zijn angst om te gaan.

De negende maand

Hij geniet ervan om mensen te vermaken. Zijn oudere broers en zussen zijn dan ook geamuseerd door zijn streken. Let echter op dat hij niet alle aandacht opeist want jaloezie ligt snel op de loer.

De tiende maand

Vraag je kleintje om een voorwerp te tonen dat hij kent : een lepel, een luier... Hij zal de opdracht met plezier en bekwaamheid vervullen.

De elfde maand

Je kleine spruit wordt een echte slimmerik! Om zijn doel te bereiken, toont hij blijk van
zijn inventiviteit door de verhouding tussen verschillende voorwerpen te gebruiken : hij trektaan het tafelkleed voor het koekje waar hij net niet bij kan, hij gebruikt een stokje om het stuk speelgoed dat in het midden van zijn park ligt naar hem toe te trekken…

De twaalfde maand

Vooral als hij oudere broers of zussen heeft, doet hij nu niets liever dan iedereen imiteren. Net zoals de groten wil hij alleen eten en drinken uit een tas. Laat hem dan ook doen. Als je er tegenin gaat, riskeer je alleen maar hem te ontmoedigen. Vergeet niet dat kleine kindjes niet volgens een vast patroon evolueren : de ene maand zal je versteld staan van de vooruitgang die hij boekt, de volgende maand lijkt hij te stagneren (of zelfs terug te vallen in sommige gevallen). Zie het een beetje als een atleet die zijn sprong voorbereidt : hij gaat achteruit om verder te kunnen springen. Er zijn immers nog tal van dingen te ontdekken over zichzelf, over anderen en de voorwerpen rondom hem.