Image 2 infino website carré
favorieten
Rechten van de zwangere vrouw

Wat als je kindje extra zorgen nodig heeft?


Geschreven op 12/08/2022 door La Rédaction,
Gewijzigd le 12/08/2022 Artikel geschreven in samenwerking met: Infino

Jammer genoeg loopt alles niet altijd hoe je het verwacht. Sommige pasgeboren kindjes hebben een kleine achterstand, bijvoorbeeld door vroeggeboorte. Anderen moeten misschien door gezondheidsproblemen nog even in het ziekenhuis blijven na de geboorte.Die extra zorg heeft vaak een grote impact op je kindje en de rest van je gezin. In zo’n situaties kan je een zorgtoeslag aanvragen.

Profiteer van voordelen tot 800€, praktische en onmisbare tips
talrijke stalen, gratis dozen

Wat is de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is een toeslag op de kinderbijslag die Kind & Gezin toekent aan kinderen die langdurig ziek zijn of een speciale ondersteuningsbehoefte hebben. In Wallonië en Brussel moet de informatie om deze aanvulling te verkrijgen toegekend worden door FOD Sociale Zekerheid.

Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de graad van ernst van de zorgbehoefte die hieruit voortvloeit. Die wordt nagegaan op basis van drie pijlers:

  • de lichamelijke en geestelijke gevolgen voor je kindje,
  • de gevolgen op zijn of haar dagelijkse leven en
  • de gevolgen van de extra zorg voor jullie gezin.

Een arts, aangesteld door Kind & Gezin, spreekt zich uit over deze criteria. Op basis van zijn of haar oordeel kent Kind & Gezin, via je kinderbijslagfonds, een toeslag toe die varieert van 82,37 euro tot 549,12 euro. Voor Wallonië en Brussel varieert deze toeslag van 85,69 euro tot 571,28 euro.

Wanneer heeft mijn kindje recht op de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is er voor alle kinderen met een zorgbehoefte die recht hebben op het Groeipakket, en dit tot de leeftijd van 21 jaar. De door Kind & Gezin aangeduide arts zal de concrete zorgbehoefte van je kind vaststellen.

Hoe vraag ik de zorgtoeslag aan?

De aanvraag van de zorgtoeslag verloopt via het kinderbijslagfonds van jouw keuze. Je contacteert je dossierbeheerder hiervoor best schriftelijk of telefonisch.

Je kinderbijslagsfonds zal vervolgens contact opnemen met Kind & Gezin. Via hen ontvang je een invulformulier. Dat formulier voorzie je van de nodige medische of sociale attesten en stuur je als dossier terug.

Kind & Gezin zal daarop een evaluerend arts aanstellen die je kindje zal onderzoeken om de specifieke ondersteuningsbehoefte vaststellen. Het onderzoek kan op verplaatsing, thuis of in een medische instelling gebeuren.

Na het onderzoek ontvangt Kind & Gezin de bevindingen van de arts en koppelt deze terug naar je kinderbijslagfonds. Vanaf dat ogenblik kunnen de betalingen, eventueel zelfs met terugwerkende kracht, van start gaan.

Twijfel je of je kindje in aanmerking komt voor de zorgtoeslag of wens je nog wat meer informatie? De medewerkers van Infino helpen je graag verder!